653-2036/01 – Recyklace kovových materiálů (RKM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - Popsat druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, výskyty, uskladňování a úpravu (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika). - Vyjmenovat základní fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. - Zdůraznit ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, popsat běžné recyklační technologie. - Popsat metody zpracování vybraných odpadů obecných kovů a jejich slitin (hliník, měď, nikl, olovo, cín, zinek, železo). - Popsat technologie získávání ušlechtilých kovů z vybraných typů odpadů (elektronický odpad, odpad z fotoprůmyslu, autokatalyzátory) - Charakterizovat recyklaci materiálů na bázi kabelového, kovového třískového odpadu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výskytem odpadních kovových materiálů a jejich nutnými úpravami před vlastní recyklací. Všímá si ekologických a ekonomických hledisek recyklace kovových materiálů, včetně ekodesignu. Hlavní zaměření spočívá ve zpracování materiálů na bázi kovů a jejich slitin s největším rozšířením v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

KURAŠ, M. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. BEŇO, Z. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4240-5. KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. WORRELL, E. a M.A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5. RAO, S.R. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-045131-4.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-939-5. BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. ASHBY, M.F. Materials and the environment: eco-informed material choice. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 978-0-12-385971-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka výpočtová, průběžné testy, zápočtový test, seminární práce, protokoly z laboratorních prací. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemka výpočtová, průběžné testy, zápočtový test, seminární práce, protokoly z laboratorních prací. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní informace z oblasti odpadového hospodářství. Odpady, způsoby využití odpadů. 2. Kovové odpady, jejich charakteristika, rozdělení, úprava. 3. Základní metody a postupy zpracování kovových odpadů. Úprava a třídění odpadů, základní principy, používaná zařízení. Zpracování kabelového a třískového odpadu. 4. Odpady hliníku a jeho slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 5. Odpady mědi a jejích slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 6. Odpady olova a jeho slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 7. Odpady niklu, odpadní Ni-Cd baterie. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 8. Odpady obsahující ušlechtilé kovy. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 9. Odpady cínu a jeho slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 10. Odpady zinku a jeho slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 11. Odpady obsahující rtuť. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 12. Odpady obsahující wolfram. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 13. Odpady železa a jeho slitin. Charakteristika odpadů, recyklační technologie pro zpracování odpadů, druhotné suroviny. 14. Ekologická a ekonomická hlediska zpracování kovových a kovonosných surovin, současná situace, recyklační technologie v České republice. 15. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, prevence znečištění, směrnice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní