653-2037/01 – Recyklace nekovových materiálů (RNM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat vybrané typy nekovových odpadů, - popsat běžné recyklační technologie používané pro zpracování odpadů na bázi nekovových materiálů, definovat možné aplikace získaných produktů v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie, - popsat základní postupy zpracování odpadů na bázi běžných typů polymerů, papíru, skla a získané druhotné suroviny, - popsat základní postupy zpracování vybraných polykomponentních odpadů jako jsou odpadní pneumatiky, nápojové kartony a získané druhotné suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student získá přehled o možnostech zpracování odpadů na bázi běžných i specifických typů polymerů, bioodpadu, papíru a skla a o možnostech aplikace získaných produktů ze zpracovatelských procesů. Dále pak získá povědomí o možnostech využití odpadních pneumatik, nápojových kartonů a dalších polykomponentních odpadů na bázi nekovových materiálů. Budou definovány základní metody pro třídění a zpracování odpadů včetně používaných zařízení. Student bude seznámen se základní legislativou platnou pro oblast nakládání s odpady, s používanými pojmy a definicemi a také s problematikou udržitelnosti.

Povinná literatura:

MALCHARCZIKOVÁ, J. Recyklace materiálů. 2019, E-book, VŠB-TUO, Ostrava, 201 s. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. ISBN 978-80-86832-80-7. WORRELL, E. a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5. ASHBY, M. F. Materials and the environment: eco-informed material choice. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 978-0-12-385971-6.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Equilibria, s.r.o., Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KIZLINK, J. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. CERM, Brno, 2014, 500 s. ISBN 978-80-7204-884-7. KISLINGEROVÁ, E. Cirkulární ekonomie a ekonomika: společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. Grada Publishing, Praha, 2021, 264 s. ISBN 978-80-271-3230-0. GHOST, Sandham K., Ed. Circular Economy: Global Perspective. Springer, 2020, 453 s. ISBN 978-981-15-1051-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací nebo zprávy z exkurzí. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování testů, vypracování seminární práce, odevzdání protokolů z laboratorních prací nebo zprávy z exkurzí. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpady – základní pojmy, druhy odpadů. Odpadové hospodářství, legislativa v OH. 2. Recyklace, recyklační technologie vybraných druhů odpadů. 3. Úprava a třídění odpadů – základní technologie, používaná zařízení. Postupy separace. 4. Odpadní polymery – jejich rozdělení, základní třídící a úpravnické metody zpracování odpadů, běžné technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 5. Odpadní papír – charakteristika odpadů, základní třídící a úpravnické metody, běžné technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 6. Odpady skla – charakteristika odpadů, základní třídící a úpravnické metody, běžné technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 7. Odpadní pneumatiky – charakteristika odpadu, základní třídící a úpravnické metody, běžné technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 8. Specifické polymery – jejich charakteristika, základní třídící a úpravnické metody zpracování odpadů, možné technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 9. Odpadní textil – základní třídící a úpravnické metody zpracování odpadů, technologie recyklace. Popis získaných druhotných surovin v souvislosti s použitím konkrétní recyklační technologie a jejich možná aplikace. 10. Bioodpad – charakteristika odpadu, možnosti zpracování a využití. 11. Specifické technologie pro zpracování vybraných typů odpadů. Další možnosti využití vybraných typů odpadů – příprava na opětovné použití, jiné využití včetně energetického. 12. Udržitelnost, cirkulární ekonomika. 13. Možnosti minimalizace odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní