653-2209/02 – Bakalářský seminář I (BS I n)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zdroji odborných informací, ze kterých mohou čerpat při přípravě teoretické (rešeršní) části své bakalářské práce. Studenti se naučí citovat použité literární zdroje. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti při přípravě kompilačních textů na zadané téma pod vedením vedoucích svých prací.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen především na zpracování rešeršní (teoretické) části bakalářské práce. Studenti budou seznámeni s požadavky na bakalářskou práci, se způsobem citace literárních zdrojů. Studenti budou informováni o nejdůležitějších zdrojích informací, ať již v tištěné nebo elektronické formě, které se týkají odborné oblasti, která zahrnuje téma jejich bakalářské práce. V další části předmětu pak studenti budou zpracovávat rešeršní (teoretickou) část své práce pod vedením přidělených vedoucích. V případech, kdy to umožní situace, mohou studenti pracovat i na experimentální části bakalářské práce.

Povinná literatura:

1. CSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů,39 stran. Další povinná literatura je zadávána vedoucími bakalářských prací v závislosti na tématu bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je zadávána vedoucími bakalářských prací v závislosti na tématu bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - rešerši bakalářské práce studenti konzultují s vedoucím své bakalářské práce. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - odevzdání rešeršní části bakalářské práce vedoucímu bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení studentů se základními zdroji informací, ze kterých mohou čerpat při přípravě teoretické části své bakalářské práce. 2. Seznámení studentů se základními pravidly odkazování použitých literárních zdrojů v souladu s normou ČSN ISO 690. 3. Samostatná příprava teoretické části bakalářské práce studenty. 4. Úprava obsahu teoretické části práce na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Dle individuálních požadavků vedoucího práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dle individuálních požadavků vedoucího práce. Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní