653-2210/02 – Základy technické normalizace (ZTNn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Student bude schopen popsat normované zkušební metody a postupy v oblasti materiálového inženýrství. 2) Student bude mít znalosti o způsobu tvorby norem na národní, evropské, a mezinárodní úrovni. 3) Student bude umět zpracovat instrukci pro provádění standardizovaných zkoušek mechanických vlastností materiálů. 4) Student bude schopen definovat základní činnosti zkušebních laboratoří. 5) Student bude schopen stanovovat nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá hodnocením kvality výrobků a polotovarů související se zkoušením jejich materiálových charakteristik a s celým komplexem bezprostředně navazujících činností jako jsou zkušební a kalibrační postupy a jejich validace, nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování, metrologie a kalibrace měřících a zkušebních zařízení až po akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Povinná literatura:

MATOCHA,K. Základy technické normalizace, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013. ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253):2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří Metodické pokyny pro akreditaci. MPA 00-01-11 Základní pravidla akreditačního procesu. Praha: Český institut pro akreditaci, 2012. Dostupné z: http://www.cai.cz/attachment.aspx?id=1426 Metodické pokyny pro akreditaci. MPA 00-02-12 Předpisová základna akreditačního procesu. Praha: Český institut pro akreditaci, 2015. Dostupné z: http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Document&Id=22966 ASTM Volume 03.01 Metals – Mechanical Testing; Elevated and Low-Temperature Tests; Metallography. Materials Park,Ohio: ASM International, 2017. ISBN ISBN 978-1-6822-1216-5.

Doporučená literatura:

Výuka technické normalizace. Praha: ÚNMZ a ČSTN, 2011. Dostupné z: http://www.acri.cz/uploads/CTN-vyukovy_material_UNMZ/UNMZ_2_System_technicke_normalizace.pdf HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-123-9. Luciano, G. Statistical and Multivariate Analysis in Material Science, CRC Press, 2021, ISBN 9781138196308

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

LMS, MS Teams

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Historie technické normalizace v ČR. Základní pojmy v technické normalizaci. Systém technické normalizace v ČR. 2) Základy tvorby norem na mezinárodní, evropské a národní úrovni. 3) Základy zkušebnictví. Termíny a definice. Zkušební metody a postupy v oboru materiálového inženýrství. Nové destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení v oblasti materiálového inženýrství. 4) Akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří. 5) Systém managementu jakosti, příručka jakosti, dokumentované postupy, pracovní instrukce. 6) Kalibrace a metrologie. 7) Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Certifikace, Autorizace, Autorizované osoby. 8) Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování. 9) Validace. Úloha validace v rámci akreditace. 10) Metody matematické statistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní