653-2211/02 – Keramika, kompozity, polymery (KKPn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL321 Ing. Martina Kalová, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí: -charakterizovat keramické, kompozitní a polymerní materiály z hlediska jejich struktury a vlastností -optimalizovat jejich vlastnosti z hlediska účelu použití -spojovat strukturu s vlastnostmi pro dosažení lepších užitných vlastností daných materiálů -vybrat daný materiál pro určité použití

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

-Keramika jako významný technický materiál a její rozdělení.Technologické postupy výroby technické keramiky. Vlastnosti technické keramiky, vlastnosti mechanické, vnitřní faktory ovlivňující pevnost keramických materiálů, lomová houževnatost, vlastnosti fyzikální, vlastnosti tepelné. Křehkost keramiky a její příčiny. Zpevňující mechanizmy v keramických materiálech, obecné principy vztahů struktury a pevnostních vlastností. Vlastnosti nejznámějších technických keramických materiálů, použití technické keramiky v praxi, perspektivy jejího dalšího vývoje a použití. -Polymerní materiály, historické aspekty. Plasty, elastomery, reaktoplasty, termoplasty. Klasifikace a charakteristika polymerních materiálů. Lomy polymerních materiálů. -Kompozitní materiály, základní charakteristiky a rozdělení. Částicové kompozity s různými typy matric. Částicové kompozity disperzně zpevněné, částicové kompozity zpevněné samostatnými částicemi. Vláknové kompozity, obecná charakteristika vláken, vláknové kompozity s keramickou matricí, kombinace fází a dosahované mezní podmínky. Proces přemostění trhlin a zpevnění keramické matrice vlákny.

Povinná literatura:

JONŠTA, Z. Vlastnosti technické keramiky a metody jejich hodnocení. Ostrava: Kovosil, 1998. ISBN 80-901572-3-8. HIDVÉGHY, J., J. DUSZA. Nekovové konštrukčné materiály (Plasty a konštrukčná keramika). Košice: TU Košice, 1998. ISBN 80-7099-363-4. JONŠTA, Z. Technické materiály II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2574-8. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TM2/Technicke%20materialy%20II.pdf QUIN, G.D. Fractography of Ceramics and Glasses. NIST, spec. publ. US Department of Commerce, 960-17, 2007.

Doporučená literatura:

MAZANCOVÁ, E., K. MAZANEC. Technické materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991. ISBN 80-7078-071-1. PTÁČEK, L., a kol. Nauka o materiálu II. Brno: Ak. vyd. CERM, s.r.o., 2002. ISBN 8072042483. MENČÍK, J. Pevnost a lom skla a keramiky. Praha: SNTL, 1990. ASM INTERNATIONAL HANDBOOK COMMITTEE. ASM Handbook Volume 21: Composites. Materials park, Ohio, USA: ASM International, 2001. ISBN 978-0-87170-703-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 1 písemný test, 3 vypracované programy v průběhu semestru; Závěrečné ověření studijních výsledků: písemný test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Keramika jako významný technický materiál, rozdělení, keramika oxidická, neoxidická, směsná, řezná keramika, biokeramika. Technologické postupy výroby technické keramiky, keramické prášky a jejich charakteristika, formování keramických prášků. -Vlastnosti technické keramiky, vlastnosti mechanické, vnitřní faktory ovlivňující pevnost keramických materiálů, lomová houževnatost, vlastnosti fyzikální, vlastnosti tepelné. -Křehkost keramiky, faktory ovlivňující mechanické vlastnosti. Příčiny křehkosti keramiky, příčiny principiální, příčiny vedlejší. Zpevňující mechanizmy v keramických materiálech, obecné principy vztahů struktury a pevnostních vlastností, zpevnění účinkem disperzních částic, zpevnění cestou rozvoje jemných mikrotrhlin, zpevnění cestou fázové přeměny, zpevnění za vysokých teplot. -Vlastnosti nejznámějších technických keramických materiálů, použití technické keramiky v praxi, perspektivy jejího dalšího vývoje a použití. -Polymerní materiály, historické aspekty. Polymerizace, polyadice, polykondenzace. Plasty, elastomery, reaktoplasty, termoplasty. Klasifikace a charakteristika polymerních materiálů. -Lomy polymerních materiálů. -Kompozitní materiály, základní charakteristiky a rozdělení. Obecné charakteristiky matric. Geometrie výztuže. -Částicové kompozity, částicové kompozity s polymerní matricí, částicové kompozity s keramickou matricí, částicové kompozity s kovovou matricí. Částicové kompozity disperzně zpevněné, částicové kompozity zpevněné samostatnými částicemi. -Vláknové kompozity, obecná charakteristika vláken, vláknové kompozity s keramickou matricí, kombinace fází a dosahované mezní podmínky. Proces přemostění trhlin a zpevnění keramické matrice vlákny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní