653-2212/02 – Bakalářský seminář II (BS II n)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí řešit odborné problémy za použití vhodných experimentálních zařízení. Pod vedením vedoucích svých bakalářských prací se naučí interpretaci získaných experimentálních výsledků. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti získané při teoretické výuce. Studenti se naučí analýze a syntéze experimentálních poznatků. Výsledkem předmětu bude zpracování experimentální části bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen především na zpracování experimentální části bakalářské práce. Experimentální práce zpravidla probíhají v laboratořích kateder, které zajišťují studijní obor, případně mohou probíhat i na externích pracovištích. Práce probíhají pod odborným dohledem vedoucích bakalářských prací. Studenti mohou podle potřeby pokračovat také na teoretické části bakalářské práce. V rámci předmětu bude provedena finalizace bakalářské práce až po její odevzdání.

Povinná literatura:

1. CSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů,39 stran. Další povinná literatura je zadávána vedoucími bakalářských prací v závislosti na tématu bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je zadávána vedoucími bakalářských prací v závislosti na tématu bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - konzultace experimentálních výsledků s vedoucím bakalářské práce. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - vložení bakalářské práce do IS Edison po schválení vedoucím práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení studentů se základními pravidly bezpečnosti práce v laboratořích. 2. Volba vhodné kombinace dostupných experimentálních technik pro řešení tématu bakalářské práce. 3. Experimentální aktivity studentů v laboratořích pod vedením technických pracovníků. 4. Samostatná příprava experimentální části bakalářské práce studenty. 5. Úprava obsahu experimentální části práce na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. 6. Vypracování finální verze bakalářské práce a její odevzdání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Dle individuálních požadavků vedoucího práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dle individuálních požadavků vedoucího práce. Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.