653-2218/01 – Neželezné kovy (NŽK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP0235 Ing. Michal Kopelent
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - charakterizovat různé skupiny neželezných kovů; - popsat vlastnosti nejdůležitějších neželezných kovů a jejich slitin; - charakterizovat vztah mezi vlastnostmi a vnitřní stavbou neželezných kovů a jejich slitin; - popsat hlavní způsoby zvyšování užitných vlastností těchto materiálů; - srovnat jednotlivé materiály, posoudit výhody a nevýhody pro různé oblasti využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na nejdůležitější neželezné kovy a jejich slitiny používané v moderních průmyslových odvětvích. Student je jednoduchou formou seznámen s vybranými kovy a jejich slitinami, jako jsou např. hliník, hořčík, nikl, měď, titan, zinek, kobalt a další. Důraz je kladen na souvislosti základních fyzikálně metalurgických vlastností těchto materiálů s jejich užitnými vlastnostmi, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů a hlavní oblasti jejich využití.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Slitiny neželezných kovů v moderním průmyslu. Studijní opora k předmětu, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 134 s. MICHNA, Š. aj. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4 FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003. ISBN 80-200-1223-0. ABEL, L. A., ed. ASM handbook: Properties and selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. Volume 2,10th edition. Materials Park: ASM International, 2000. ISBN 0-87170-378-5 PTÁČEK, L. aj. Nauka o materiálu II. Brno: Ak. vyd. CERM, 2002. ISBN 8072042483.

Doporučená literatura:

LUKÁČ, I., Š. MICHNA. Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Děčín: DeltaPrint, 1999. ISBN 80-238-4611-6. ASM HANDBOOK. Vol. 9, Metallography and microstructures. Materials Park: ASM International, 9 th edition, 2000. ISBN 0-87170-007-7 PÍŠEK, F. aj. Nauka o materiálu I/3. Praha: Academia, 1973. SEDLÁČEK, V. Neželezné kovy a slitiny. Praha: SNTL, 1979. DAVIS, J.R. Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998, ISBN 0-87170-654-7 DONACHIE, M. J., S. J. DONACHIE. Superalloys: a technical guide, 2nd ed., Materials Park, Ohio, USA: ASM International, 2002. ISBN-13: 978-0-87170-749-9. DONACHIE, M.J. Titanium. A Technical Guide. Ohio: ASM International Park, 2000. ISBN 0-87170-309-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků v průběhu semestru - pro zápočet: prezenční forma studia - 1 písemný test, 1 seminární projekt + 2 zpracované laboratorní úlohy; kombinovaná forma studia - 1 písemný test, 1 semestrální projekt. Zkouška: písemná část - 10 otázek z přehledu probrané látky, ústní část - 1 podrobně zaměřená otázka dle probraných okruhů.

E-learning

TEAMS

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod; základní způsoby rozdělení neželezných kovů a jejich slitin; souhrn charakteristik a oblastí využití materiálů na bázi neželezných kovů. 2. Hliník a jeho slitiny; legující prvky, rozdělení slitin hliníku; tepelné zpracování, struktura a vlastnosti jednotlivých typů slitin; hlavní oblasti použití. 3. Hořčík a jeho slitiny; legující prvky, rozdělení slitin hořčíku; tepelné zpracování, struktura a vlastnosti jednotlivých typů slitin; hlavní oblasti použití. 4. Měď a její slitiny; legující prvky, rozdělení slitin mědi; tepelné zpracování, struktura a vlastnosti jednotlivých typů slitin; hlavní oblasti použití. 5. Nikl a jeho slitiny; legující prvky, rozdělení slitin niklu; tepelné zpracování, struktura a vlastnosti jednotlivých typů slitin; superslitiny niklu; hlavní oblasti použití. 5. Titan a jeho slitiny; alotropické modifikace titanu; druhy fázových přeměn; legující prvky, rozdělení slitin titanu; tepelné zpracování, struktura a vlastnosti jednotlivých typů slitin; hlavní oblasti použití. 6. Ostatní neželezné kovy a jejich slitiny – kobalt, zinek, cin, olovo, aj., legující prvky, hlavní oblasti použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  26
        Zkouška Zkouška 55  16 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaného projektu a písemného testu znalostí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství PTM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní