653-3006/02 – Materiály pro náročné technické aplikace (MNTAn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen klasifikovat různé typy uhlíkových ocelí, včetně jejich aplikací - student bude umět navrhovat vhodné zpracování v rámci řízeného ovládání rozpadových produktů austenitu pro optimalizované finální vlastnosti ocelí - student bude schopen zvolit optimální typ materiálu na bázi železa pro konkrétní aplikaci

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a také praktické znalostí z oblasti vlastností, výroby, resp. zpracování progresivních typů materiálů na bázi železa a jejich řízené ovládání v procesu výroby s cílem získat produkty s optimalizovanými vlastnostmi. Nedílnou součástí je rovněž detailní rozbor fázových transformací a jejich využití v procesu výroby. Pozornost je zaměřena především na materiály určené pro náročnější technické aplikace.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Materiály pro náročné technické aplikace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html MAZANCOVÁ, E. Nové typy materiálů pro automobilový průmysl – fyzikálně inženýrské vlastnosti vysoko pevných materiálů legovaných manganem. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1647-0. HERNAS, A., et al. Žárupevné oceli a slitiny. Žilina: ZUSI-Žilina, 2002. ISBN 83-7335-197-3. SHA, W. and Z. GUO. Maraging Steels. Modelling of Microstructure, Properties and Applications. London: Elsevier, 2009. ISBN 978184569 6863.

Doporučená literatura:

TOTTEN, G. E. Steel Heat Treatment. Metallurgy and Technologies. Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2007. ISBN 978-0-8493-8455-4. PTÁČEK, Luděk aj. Nauka o materiálu II. Brno, ak. vyd. CERM, 2002. ISBN 8072042483.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna) a jejich fyzikálně metalurgické podmínky vzniku a vzájemné vztahy – jejich řízené ovládání a možné aplikace – část 1. - Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna) a jejich fyzikálně metalurgické podmínky vzniku a vzájemné vztahy – jejich řízené ovládání a možné aplikace – část 2. - Granulární bainit – jeho fyzikálně metalurgická podstata. Dopad GB na lomovou odezvu ocelí a možnosti jeho řízeného ovládání pro omezení jeho výskytu. Typické výskyty v ocelových materiálech. - Oceli pro automobilový průmysl, jejich chemická složení, vlastnosti, možná zpracování, včetně jejich řízeného ovládání (LC, IF, IF-HS, HSLA, Rephos, BH, DP, TRIP, martenzitické) – část 1. - Oceli pro automobilový průmysl, jejich chemická složení, vlastnosti, možná zpracování, včetně jejich řízeného ovládání (LC, IF, IF-HS, HSLA, Rephos, BH, DP, TRIP, martenzitické) – část 2. - Vysoko manganové oceli – Hadfieldova ocel, složení, tepelné zpracování, vlastnosti a technické využití. - Vysoko manganové oceli typu TWIP a TRIPLEX – jejich chemické konstituce a podmínky výroby, jejich vlastnosti, tepelná zpracování a možné aplikace. - Pružinové oceli na bázi železa s různou náročností použití a jejich tepelná zpracování. - Martensiticky vytvrditelné oceli, jejich chemická konstituce, principy výroby s použitím tepelného zpracování, eventuálně termomechanických zpracováním. Využití daného typu oceli v technické praxi. - Feritické a austenitické korozivzdorné oceli – základní vlastnosti, principy zpracování a rozbor možných negativ, včetně cest, jak jim předejít, resp. je eliminovat. Použití v technické praxi. - Duplexní, martenzitické a disperzně zpevněné korozivzdorné oceli – základní vlastnosti, principy zpracování a rozbor možných negativ, včetně cest, jak jim předejít, resp. je eliminovat. Aplikační využití. - Žáropevné a žáruvzdorné oceli – vliv chemického složení na vlastnosti ocelí, vybrané typy creepových ocelí (T22, P23, P24, P91, P92) a jejich základní charakteristiky. Přehled typů karbidických fází, včetně krystalografické struktury, nukleační pozice a vlivu na creepovou odolnost. - Vliv precipitačního zpevnění, včetně Lavesových fází, sekundárního vytvrzování, ternárního zkřehnutí a fáze Z na creepovou odezvu. - Výbuchem svařované materiály a jejich technické využití, oceli pro výrobu tlakových lahví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní