653-3008/02 – Speciální zkušební metody (SZMn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat speciální materiálové charakteristiky hlavních degradačních procesů. Student bude umět popsat stanovení speciálních materiálových charakteristik dle příslušných norem ČSN EN resp. ČSN EN ISO. Student bude schopen popsat nové metody zkoušení materiálových vlastností. Student bude schopen rozhodnout, v kterých případech je nezbytné stanovovat speciální mechanické charakteristiky materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá prohloubením studia základních mechanických vlastností o speciální mechanické vlastnosti. Na praktických příkladech jsou zde prezentovány důvody, které vedly k zavádění speciálních zkušebních metod v oblasti únavy, korozní únavy, korozního praskání, lomového chování ocelí, creepu a odolnosti ocelí vůči prostředí obsahujícího sulfan. Dále jsou prezentovány speciální metody v oblasti nedestruktivního zkoušení pro zjišťování vnitřních vad v objemu materiálu.

Povinná literatura:

MATOCHA, K. a P. JONŠTA. Speciální zkušební metody. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3375-0. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/specialni-zkusebni-metody/index.html VLK, M. a Z. FLORIAN. Mezní stavy a spolehlivost. Brno: VÚT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2007. Dostupné z: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~vlk/meznistavy.pdf DOWLING, N. E. Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007. ISBN 0-13-186312-6

Doporučená literatura:

MATOCHA, K. Hodnocení mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračních testů. 1. vyd. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2223-5. JONŠTA, Z. aj. Žárupevné oceli a slitiny. 1. vyd. Žilina: ZUSI, 2002. ISBN 80-968605-6-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia – 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zkušební metody pro hodnocení materiálových charakteristik a jejich rozdělení. Speciální zkušební metody. 2. Základy lomové mechaniky. 3.-4. Zkušební metody pro stanovení únavových charakteristik materiálů (křivka životnosti εat – Nf, cyklická křivka σa – εapl). Zkušební metody založené na lineární mechanice lomu. 5.-6. Zkušební metody pro hodnocení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu (DWT, DWTT). Zkušební postupy založené na mechanice lomu (KIC, JIC, δc, J-R křivka, referenční teplota T0, Master křivka). 7. Zkušební postupy pro stanovení charakteristik tečení materiálů (rychlost sekundárního tečení, mez tečení RT (σTt), mez pevnosti při tečení RmT (σTPt). 8.-9. Zkušební metody pro hodnocení odolnosti materiálu v prostředí vodíku - SSRT (Slow Strain Rate Test), HIC (Hydrogen Induced Cracking), SSC (Sulfide Stress Cracking), zkoušky lomové mechaniky. 10. Zkušební metody pro hodnocení koroze za napětí. Hodnocení stádia iniciace trhliny. Hodnocení stádia stabilního růstu trhliny. 11.-12. Zkušební metoda pro stanovení pevnostních, lomových a charakteristik tečení z výsledků penetračních testů. 13. Exkurze do akreditovaných zkušebních laboratoří společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.