653-3009/02 – Moderní metody tepelného zpracování (MMTZn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět srovnávat základní typy tepelného zpracování s nekonvenčními typy TZ a bude schopen tyto využít v technické praxi. - student bude umět v některých případech využít získané informace ke zpracování ocelí “on line“ i bez návazného konvenčního TZ - student bude schopen navrhovat patřičná opatření pro TZ pomocí nekonvenčních technik jako je např. laserová nebo plasmová exposice, elektroohřev anebo ADI metoda.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V úvodu je orientován daný předmět na základní typy tepelného zpracování (TZ), na které navazují vybrané, nejperspektivnější způsoby TZ, včetně jejich analýz, resp. fyzikálně metalurgických principů. Dále jsou diskutovány podmínky stability a nestability struktur, které se vyskytují u moderních typů povrchového zpracování kovových materiálů, např. po elektroohřevu, plazmové nebo laserové expozicí. Součástí jsou také TZ vybraných neželezných kovů. Moderní technologie TZ umožňují dosahovat velice nadějných mechanicko-metalurgických vlastností za ekonomicky výhodných podmínek a příznivou energetickou náročností.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Moderní metody tepelného zpracování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html VRBOVÁ, M., H. Jelínková a P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky. Praha: ČVÚT Praha, 1998. ISBN80-01-01108-9. DE MOOR, E., P.J. GIBBS, J.G. SPEER and D.K. MATLOK. Strategies for Third-Generation Advanced High-Strength Steel Development. Iron and Steel Technology. 2010, 7(3), 133-144. ISSN 1547-0423. MAZANCOVÁ, E. and K. Mazanec. Physical Metallurgy of Thermo-Mechanical Treatment of Structural Steels. Cambridge: Cambridge Int. Sci. Publishing, 1997. ISBN 1898326436.

Doporučená literatura:

FREMUNT, P., J. Krejík a T. Podrábský. Nástrojové oceli. Brno: DT-Brno, 1994. FREMUNT, P. a T. Podrábský. Konstrukční oceli. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-858667-95-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Souhrn základních typů TZ. Fázové přeměny v ocelích. Modifikace struktury při ohřevu. 2. Žíhání, kalení a vliv teploty a způsobu ochlazování na finální strukturu. Hodnocení prokalitelnosti. 3. Zušlechťování, resp. popouštění po kalení. Fyzikální podstata popouštěcí křehkosti. 4. Kalící a deformační stárnutí nízkouhlíkových ocelí a jeho praktické využití při interpretaci základních mechanických vlastností. 5. Deformace v oblasti rekrystalizace, potlačené rekrystalizace a dvoufázové oblasti. Deformační pásy, deformační a žíhací dvojčata. 6. Moderní zpracování některých typů ocelí bez nutnosti následné aplikace konvenčních typů TZ. 7. Predikce mikrostrukturních charakteristik při rozpadu deformačně zpevněného austenitu. 8. Rozpouštěcí žíhání a precipitační vytvrzování. Nekonvenční interkrytické žíhání u bainitických ocelí. 9. Moderní zpracování multifázových ocelí. 10. Tepelné zpracování různých typů nástrojových ocelí. 11. Zpracování materiálů pomocí laserové expozice. 12. Zpracování materiálů užitím plasmové expozice a pomocí elektro ohřevu. 13. Zpracování ADI. 14. Vybrané typy zpracování některých neželezných kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21 3
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.