653-3015/04 – Spojování materiálů a obrábění (SMOn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON57 Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Student bude umět popsat metody spojování materiálů, hodnotit a stanovit svařitelnost materiálů, charakterizovat strukturu a vlastnosti svarového spoje - Student bude schopen objasnit volbu spoje, popsat kritéria pro výběr technologie spojování, hlavně svařování, zhodnotit vlastnosti spojů (svarové, pájené lepené) - Charakterizovat základní metody a parametry mechanického obrábění, posoudit anebo zvolit nástrojový materiál, poznat speciální metody spojování a obrábění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled spojování a obrábění materiálů. Metody stanovení svařitelnosti. Obloukové svařování a metodika jejího provádění. Svařování pod tavidlem a způsoby jejího použití. Elektrostruskové svařování a způsoby provedení. Metody navařování. Způsoby tepelného zpracování svarových spojů po svařování. Hodnocení defektnosti a diagnostika svarových spojů. Měkké a tvrdé pájení. Lepené spoje, přednosti a nevýhody. Metody obrábění kovových povrchů. Vliv parametrů obrábění na kvalitu povrchu a pnutí. Materiály pro obrábění.

Povinná literatura:

KOUKAL, J. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. 1. vyd. Ostrava: ČSU, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5. KUBOŇ Z. Technologie spojování materiálů pro energetiku. Studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2018. FOLDYNA, V. aj. Materiály a jejich svařitelnost. 2. upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3. MESSLER, R. W. Joining of Materials and Structures. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 978-0-7500-7757-8. DAVIM, J. P. Machining: fundamentals and recent advances. London: Springer, 2010, ISBN 978-1-84800-212-8 (e-ISBN 978-1-84800-213-5).

Doporučená literatura:

KOUKAL, J. Svařování ocelových konstrukcí. 1. vyd. Ostrava: ČAOK, 2010. ISBN 978-80-904535-4-8. BILÍK, O. Obrábění II, 1. Díl. Fyzikálně mechanické zákonitosti procesu obrábění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 807078962X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu. Principy a metody mechanického obrábění (soustružení, frézování, hoblování, obrážení, broušení). - Parametry ovlivňující mechanické obrábění a jejich vliv na kvalitu povrchu. Elektrochemické obrábění. - Materiály na obráběcí nástroje, obrobitelnost materiálů. Volba materiálu pro obrábění, opotřebení nástrojů. - Princip spojování materiálů, rozebíratelné (šroubový spoj, klínový spoj, apod.) a nerozebíratelné spoje (svařování, pájení, atd.) – přehled, příklady. - Tavné svařování. Fyzikální základ procesu. Podstata elektrického oblouku. Tavení a přenos kovu elektrody v oblouku. - Struktura a vlastnosti svarového spoje – svarový kov, tepelně ovlivněná oblast, metalurgické defekty. - Kovářské svařování, svařování plamenové, obloukové svařování – principy, příklady použití. - Elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování laserem – principy, použití. - Metalurgické faktory podmiňující jakost svarových spojů, zkoušky svařitelnosti, řezání kyslíkem. - Tepelné zpracování ocelí před svařováním, během svařování a tepelné zpracování svařenců. - Kontrola svarových spojů, defekty a jejich klasifikace dle ISO normy. - Měkké a tvrdé pájení – principy, použití. Plátování naválcováním, výbuchem, navářením. - Principy lepení, zkoušky lepidel a lepených spojů, vlastnosti a poruchy lepených spojů. - Degradace vlastností spojů (výrobní, provozní). Expertizy příčin porušení spojů a havárií svařovaných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.