653-3017/04 – Diplomový seminář II (DS II n)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí řešit odborné problémy za použití vhodných experimentálních zařízení. Pod vedením vedoucích svých diplomových prací se naučí základům interpretace získaných experimentálních výsledků. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti získané při teoretické výuce. Studenti se naučí analýze a syntéze experimentálních poznatků. Výsledkem předmětu bude zpracování finální verze diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen především na zpracování experimentální části diplomové práce. Experimentální práce zpravidla probíhají v laboratořích kateder, které zajišťují studijní obor, případně mohou probíhat i na externích pracovištích. Práce probíhají pod odborným dohledem vedoucích diplomových prací. Studenti mohou podle potřeby také pokračovat na teoretické části diplomové práce. V rámci předmětu bude provedena finalizace diplomové práce až po její odevzdání.

Povinná literatura:

TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. Další povinná literatura je zadávána vedoucími diplomových prací v závislosti na tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je zadávána vedoucími diplomových prací v závislosti na tématu diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání finální verze diplomové práce vedoucímu diplomové práce a vyučujícímu. Student prezentuje finální stav řešení diplomové práce před studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace finálního řešení diplomové práce a její zhodnocení vyučujícím a vedoucím diplomové práce. Zápočet udělí vedoucí práce ve spolupráci s vyučujícím.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení studentů se základními pravidly bezpečnosti práce v laboratořích. 2. Volba vhodné kombinace dostupných experimentálních technik pro řešení tématu diplomové práce. 3. Experimentální práce studentů v laboratořích pod vedením technických pracovníků. 4. Samostatná příprava experimentální části diplomové práce studenty. 5. Úprava obsahu experimentální části práce na základě konzultací s vedoucím diplomové práce. 6. Vypracování finální verze diplomové práce a její odevzdání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Dle individuálních požadavků vedoucího práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dle individuálních požadavků vedoucího práce. Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní