653-3018/04 – Úvod do expertizní činnosti (UECn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy expertizní činnosti prováděné na porušených nebo poškozených součástech. Studenti se naučí obecné postupy při řešení problémů a zásady vypracování technické zprávy o výsledcích řešení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu remediálních a preventivních opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení studentů se základními cíli a postupy při expertizním posuzování porušených součástí, včetně návrhu možných remediálních a preventivních opatření. Demonstrace expertizní činnosti na praktických příkladech. Definování základních pravidel při zpracování výsledků expertizní analýzy.

Povinná literatura:

VODÁREK, V. Úvod do expertizní činnosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-Uvod_expertizni_cinnost.pdf. JONES , D. R. H. a M. F. ASHBY. Engineering materials 2, 4th edition, Oxford: Butterworth – Heinemann, 2012. ISBN 978-0080966687. ASM handbook volume 11– failure analysis and prevention, W. T. Becker a R. J. Shipley, eds. Ohio: ASM International, 2003. ISBN 978-0-87170-704-8.

Doporučená literatura:

ASM handbook volume 9 – metallography and microstructures, G. F. Vander Voort ed. Ohio: ASM international, 2004. ISBN 0-87170-706-3. STRNADEL, Bohumír. Nauka o materiálu: konstrukční materiály a jejich degradační procesy. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 dotisk. ISBN 978-80-248-0689-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru, 1 semestrální projekt; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Cíle expertizní činnosti v materiálovém inženýrství. - Základní kroky při expertizní činnosti. Nejčastější chyby při expertizní činnosti. - Analýza příčin havárií: nedostatky v designu součástí, materiálové vady, přetížení nebo nesprávné zatěžování součástí, nedostatečná údržba, nekvalifikované opravy, interakce mezi materiálem a okolním prostředím. - Degradační vlivy technologických operací (tepelné zpracování, svařování) na vlastnosti materiálů. - Lomy vyvolané přetížením – možné mechanismy. Praktický příklad lomu z přetížení. - Únavové a creepové lomy. Praktický příklad únavového porušení a creepového lomu. - Lomy vyvolané korozí – možné mechanismy. Praktický příklad lomu způsobeného korozí. - Lomy iniciované mechanismem opotřebení – možné mechanismy. Praktický příklad. - Experimentální metody umožňující stanovení celkového a lokálního chemického složení materiálů. - Experimentální metody používané při charakterizaci strukturního stavu a mechanismu porušení materiálů. - Experimentální studium mechanických vlastností materiálů. - Využití modelování a simulací při expertizní činnosti. Návrh remediálních opatření a jejich validace. Prevence. - Základní pravidla při zpracování písemné zprávy o výsledcích expertizní činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní