653-3038/01 – Recyklace materiálů a cirkulární ekonomika (RMCE)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat základní pojmy z oblasti cirkulární ekonomiky - student bude umět popsat principy oběhového hospodářství - student bude umět popsat základní technologie zpracování běžných typů odpadů - student bude schopen posoudit míru využitelnosti odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku oběhového hospodářství, maximalizaci využívání odpadů jako druhotných surovin a minimalizaci tvorby odpadů. Výuka bude probíhat formou prezentací s následnou diskusí k danému tématu.

Povinná literatura:

MALCHARCZIKOVÁ, J. Recyklace materiálů. 2019, E-book, VŠB-TUO, Ostrava, 201 s. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Základní dokumenty k Oběhovému hospodářství (Circular Economy) [online]. 2018 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/novy-ekonomicky-smer-evropske-unie-obehove-hospodarstvi-circular-economy--241519/

Doporučená literatura:

BEŇO, Z. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-214-4240-5. BENCKO, V., M. CIKRT a J. LENER. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Vyd. 2. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-150-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy, zápočtový test, seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění všech daných úkolů: Průběžné testy, zápočtový test, seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odpadové hospodářství, odpady, využití odpadů, recyklace. Cirkulární ekonomika. Základní pojmy z oblasti oběhového hospodářství, životní cyklus výrobku. Obnovitelné, neobnovitelné zdroje, šetření surovinami, udržitelnost. Omezení tvorby odpadů, spotřeby surovin a energie. Materiálové toky. Přehled základních technologií zpracování běžných typů odpadů. Příklady specifických technologií zpracování odpadů. Upcycling, downcycling, urban mining. Omezující faktory pro využití odpadů jako druhotných surovin. Míra využití vybraných odpadů, požadavky EU. Systém oběhového hospodářství v praxi. Aktuální problémy životního prostředí související s tvorbou odpadů. Společenská odpovědnost. Nástroje pro omezování tvorby odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testů, vypracování seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní