653-3311/01 – Výroba neželezných kovů (VNK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP0235 Ing. Michal Kopelent
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat neželezné kovy - aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a průmyslových technologií na procesy výroby neželezných kovů - charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie - klasifikovat jednotlivé technologie - posoudit optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím úzce souvisí i množství technologií jejich zpracování. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základy pyrometalurgie, hydrometalurgie a elektrometalurgie. Tyto postupy se uplatňují v procesech přípravy, rafinace a recyklace kovů, přípravy kovových slitin a dalších materiálů.

Povinná literatura:

[1] Losertová, Monika. Výroba a vlastnosti neželezných kovů. Studijní opory pro předmět Výroba neželezných kovů, Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 157 s., 2016. [2] Gupta, C.K. Chemical metallurgy: Principles and practice. "Wiley-VCH", Weinheim, 824 s., 2003, ISBN: 3-527-30376-6 [3] Štofko, Miroslav a Štofková, Magdaléna. Neželezné kovy. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2000. 293 s., ISBN 80-7099-527-0. [4] Trpčevská, Jarmila a Laubertová, Martina. Neželezné kovy, ich vlastnosti, výroba a aplikácia. Technická univerzita v Košiciach, 245 s., 2022. ISBN: 978-80-553-4178-1 [5] Drápala, J., Krištofová, D. a Peřinová, K. Těžké neželezné kovy: návody pro cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1986.

Doporučená literatura:

[1] Kmeťová, D. Teória pyro, hydro a elektrometalurgia. Košice: Vysoká škola technická, 1981. [2] Beránek, M., Šebková,J., Pedlík, M. Technologie kovových materiálů. Praha: SNTL, 332 s., 1984. [3] Kuchař, L. Hutnictví neželezných kovů: obecná část, pyrometalurgie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. [4] Michna, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezenční studium: výpočtová písemka, laboratorní úlohy (vypracování a odevzdání laboratorních protokolů); absolvování zápočtového testu (výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho vyhodnocení). Semestrální projekt na zadané téma. kombinované studium: absolvování zápočtového testu (výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho vyhodnocení) a odevzdání zpracované semestrální práce na zadané téma.

E-learning

soubory přístupné v TEAMS po přihlášení: témata SP vzor vypracování SP opory k předmětu další pomocné texty okruhy otázek ke zkoušce

Další požadavky na studenta

absolvování testu, výpočtové písemky a laboratorních úloh vypracování a odevzdání laboratorních protokolů, semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické rozdělení neželezných kovů, charakteristika vlastností jednotlivých skupin a typické aplikace neželezných kovů a jejich slitin v technické praxi 2. Suroviny na výrobu neželezných kovů, význam druhotných surovin a recyklačních procesů 3. Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy 4. Procesy a produkty tavení 5. Hydrometalurgické procesy 6. Elektrometalurgické procesy 7. Rafinační procesy 8. Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Cu, Ni, Pb) 9. Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Zn, Sn, Hg) 10. Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny) 11. Výroba, vlastnosti a použití lehkých kovů a jejich slitin (Al, Mg, Be, Li) 12. Výroba, vlastnosti a použití těžkotavitelných kovů a jejich slitin (Ti, W, Mo, Ta) 13. Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanoidů (Sc, Y, La a kovy vzácných zemin) 14. Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů a jejich slitin (Fr, Ra, Ac, Th, U, transurany a transaktinoidy)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  27
        Zkouška Zkouška 55  24 3
Rozsah povinné účasti: • Absolvování zápočtového testu 20 b. • Vypracování semestrálního projektu 25 b. • Zkouška je ústní.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní