654-0902/04 – Řízení výrobních procesů (ŘVP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro operativní, taktické a strategické řízení výroby, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat, projektovat a zlepšovat výrobní procesy, používat metody a nástroje pro plánování a řízení výroby, kapacitní plánování a řízení zásob ve výrobních procesech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení výrobních procesů za využití pokročilých nástrojů manažerského rozhodování. Dílčí části jsou věnovány moderním nástrojům, metodám a koncepcím pro řízení a optimalizaci výrobních systémů na všech manažerských úrovních. Zaměření je orientováno také na využití nástrojů na bázi fuzzy logiky, genetických algoritmů a neuronových sítí v procesu řízení výroby.

Povinná literatura:

JUROVÁ, M. Výrobní procesy řízené logistikou. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-2650-059-9. JANČÍKOVÁ, Z. Modelování a simulace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3710-9. FOTR, J. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. ŠTĚDROŇ, B., M. PALÍŠKOVÁ, O. PASTOR, M. Svítek. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9. PANNEERSELVAM, R. Production and Operations Management. New Delhi: PHI Learning Pvt., 2012. ISBN 978-81-203-4555-3.

Doporučená literatura:

VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. BASL, J., P. MAJER a M. ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi: Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-0613-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma. Znalost všech klíčových pojmů, principů, metod a nástrojů dle osnovy předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení výrobních procesů - cíle, principy, hlavní a podpůrné činnosti. 2. Systém tahu a tlaku – princip, koncepce řízení materiálových toků, MRP, ERP, JIT, Kanban. 3. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní) - cíle, nástroje, vazby. 4. Nástroje projektování výrobních procesů a výrobních prostor a jejich využití. 5. Plánování výrobních procesů – pokročilé nástroje pro plánování výroby (APS / SCM systémy). 6. Čtyři základní plánovací algoritmy systému APS – ATP, AATP, CTP, PTP. 7. Matematické modelování v procesech řízení výrobních systémů. 8. Využití nástrojů umělé inteligence při řízení výroby (fuzzy logika, genetické algoritmy, neuronové sítě). 9. Agilní dodavatelské řetězce, princip, budování řetězce, rizika, nástroje, vazby na výrobní procesy. 10. Koncepce Industry 4.0. – princip, zaměření, nástroje. 11. Digitalizace výrobních procesů – vymezení, postup realizace, rizika, vazby na další segmenty výrobní organizace. 12. Automatizace a robotizace ve výrobních podmínkách – možnosti využití, alternativní řešení výrobních procesů, substituce základních výrobních operací. 13. Pokročilé nástroje pro kontrolu kvality výroby, moderní technologie automatické identifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.