654-0904/03 – Distribuované řídicí systémy (DRS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti porozumí moderním metodám analýzy a navrhování distribuovaných systému řízení, rozvoji technických prostředků a vývojovým softwarovým systémům. Studenti budou schopni: samostatně vyvíjet prostředky nebo prvky distribuovaných systémů řízení, zejména v oblasti softwaru, se podílet na týmové tvorbě vývojového softwaru pro tyto systémy. Některá témata jsou zaměřena na nové výzvy kladené zejména koncepcí Průmysl 4.0.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

KOZIOREK, J., J. KOCIÁN, L. CHROMČÁK a T. LÁRYŠ. Distribuované systémy řízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2599-1. BURIAN, P. Webové a agentové technologie. Praha: Grada Publishing, 2012. 978-80-247-4376-9. SOMMERVILLE, I. Softwarové inženýrství. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3826-7. MAŘÍK, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0. TANENBAUM, Andrew S. a Maarten van STEEN. Distributed systems: principles and paradigms. 2nd ed. Upper Saddle RIiver, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-13-239227-3.

Doporučená literatura:

STAUDEK, Jan a Lenka MOTYČKOVÁ. 2 x 15 kapitol z distribuovaných systémů. Část 1, Část 1,. Brno: Vysoké učení technické, 1993. ISBN 978-80-214-0495-3. JANEČEK, Jan. Distribuované systémy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 978-80-01-00913-0. KOVÁČ, F. Distribuované riadiace systémy. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 1998. ISBN 80-227- 1082-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium literatury. Práce na výzkumných úkolech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výpočetní modely – shrnutí. 2. Dnešní počítače - schémata. 3. Distribuovaný systém, algoritmus. 4. Aplikace distribuovaných systémů. 5. Distribuovatelnost – data, kontrola. 6. Typy distribuovaných algoritmů. 7. Distribuované úlohy. 8. Distribuované systémy inspirované přírodou. 9. Samoorganizující se systémy. 10. Distribuované systémy jako základ konceptu Průmysl 4.0.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.