654-0929/02 – Modelování průmyslových procesů (MPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní metody realizace simulačních modelů na číslicovém počítači, sestavit matematické modely vybraných průmyslových procesů pomocí klasických simulačních programů a s využitím metod umělé inteligence. Student získá přehled o základních principech matematicko-fyzikálního modelování, teorie podobnosti a modelování a o klasických metodách i metodách umělé inteligence potřebných k realizaci modelu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálním a matematickým modelováním průmyslových procesů. Studenti jsou seznámeni s analytickými a experimentálními metodami zjišťování matematického popisu systému a s metodami realizace simulačních modelů dynamických systémů na počítači. Je proveden úvod do umělé inteligence (fuzzy modely, expertní modely, modely neuronových sítí, genetické algoritmy), pozornost je věnována především modelům neuronových sítí a jejich aplikací na vybrané průmyslové procesy.

Povinná literatura:

KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Z. Modelování a simulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017 FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-066-9. RUSSELL, S. J. and P. NORVIG. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, c2014. ISBN 978-1-292-02420-2. CLOSE, Ch. M., D. K. FREDERICK a Jonathan C. NEWELL. Modeling and analysis of dynamic systems. 3rd ed. New York: Wiley, c2002. ISBN 0-471-39442-4. SAMARASINGHE, S. Neural networks for applied sciences and engineering: from fundamentals to complex pattern recognition. Boca Raton: Auerbach Publications, c2007. ISBN 978-0-8493-3375-0.

Doporučená literatura:

JANČÍKOVÁ, Z. Umělé neuronové sítě v materiálovém inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2006. ISBN 80-248-1174-X. DUŠEK, F. MATLAB a SIMULINK: úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-273-1. NOSKIEVIČ, P. Modelling and simulation of mechatronic systems using MATLAB Simulink. Ed. 1st. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3150-3. JANČÍKOVÁ, Z. Modelling and simulation. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do modelování systémů. 2. Matematický popis dynamických systémů. 3. Fyzikální modelování. 4. Matematické modelování, analogie. 5. Analytické a experimentální metody identifikace systému. 6. Simulace systémů. 7. Simulační program SIMULINK, sestavení simulačních modelů vybraných průmyslových procesů. 8. Nekonvenční modelování, umělá inteligence. 9. Neuronové sítě, modely neuronu, učení a generalizace neuronových sítí, učící algoritmy. 10. Tvorba modelů neuronových sítí vybraných průmyslových procesů v programovém prostředí NEUREX, Statistika Neuronové sítě a MATLAB Neural Network Toolbox.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.