654-0930/03 – Řízení průmyslových procesů (RPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat problematiku řízení výrobních soustav z jednotlivých podnikových úrovní. Bude schopen provádět návrhy počítačových modelů metalurgických systémů, řešit optimální a adaptivní řízení systémů. Student se bude orientovat v moderních identifikačních, lokalizačních a robotických technologiích a bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v aplikacích uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných metalurgických procesů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Jsou probírány přístupy k řízení výrobních soustav z jednotlivých řídicích podnikových úrovní. Dále je pozornost věnována tvorbě počítačových modelů průmyslových systémů a jednotlivé etapy tvorby modelů. Optimální a adaptivní řízení v průmyslových systémech a metody vytváření algoritmů řízení. Dále je pozornost věnována moderním trendům v oblasti řízení průmyslových i neprůmyslových systémů , lokalizačním a robotickým systémům. Je provedena aplikace uvedených prostředků a metod na vybrané průmyslové procesy při jejich automatizaci a modelování.

Povinná literatura:

DAVID, J. Řízení metalurgických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: GRADA, 2014. ISBN: 978-80-247-4486-5. GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. London: Pearson, 2013. ISBN: 978-0132393218. NISE, N. S. Control Systems Engineering. New Jersey: Wiley; 2015. ISBN: 978-1118170519. WILSON, M. Implementation of Robot Systems: An introduction to robotics, automation, and successful systems integration in manufacturing. Berlin: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN: 978-0124047334. FRANKLIN, G.F.,‎ J. D. POWELL and A. EMAMI-NAEINI. Feedback Control of Dynamic Systems. London: Pearson, 2014. ISBN: 978-0133496598. SEBORG, D. E., T. F. EDGAR and D. A. MELLICHAMP a‎ F. J. DOYLE. Process Dynamics and Control. New Jersey: Wiley, 2016. ISBN: 978-1119385561.

Doporučená literatura:

VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 3.: Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. KEŘKOVSKÝ, M. a kol. IS/IT strategie krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2015. MEHTA, B. R. and Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. DE SILVA, C. W. Modeling and Control of Engineering Systems. CRC Press 2009. DORF, R. F. and‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson; 2010. ISBN: 978-0136024583. ROSS, L. T.,‎ S. W. FARDO and‎ M. F. WALACH. Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. Tinley Park: Goodheart-Willcox, 2017. ISBN: 978-1631269417.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba a řízení – základní přístupy k řízení výroby, typologie výrobních procesů. 2. Průmyslové automatizační a informační technologie 3. Vývoj a trendy softwarových technologií. 4. Softwarové nástroje pro řízení výrobních podniků. 5. Podniková informatika průmyslových podniků. 6. Operativní řízení průmyslové výroby. 7. Simulace a syntéza regulačních obvodů. 8. Budování podnikových řídicích systémů. 9. Zpracovaní dat z technologických procesů 10. Metody identifikace systémů, tvorba počítačových modelů. 11. Optimální a adaptivní řízení v průmyslu, metody vytváření algoritmů řízení. 12. Řízení s využitím inteligentních agentů a holonů. 13. Technologie identifikace a lokalizace objektů v průmyslovém prostředí. 14. Průmyslové roboty a manipulátory. 15. Aplikace uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných průmyslových procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.