654-0932/02 – Automatizace agregátů průmyslové výroby (AAPV)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní principy automatizace metalurgických agregátů, identifikovat vlastnosti agregátů metalurgické výroby, demonstrovat funkce různých způsobů řízení agregátů metalurgické výroby a aplikovat problematiku automatizace agregátů metalurgické výroby v praxi. Významnou úlohu bude tvořit porozumění a implementace konceptu Průmysl 4.0 při řízení průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

VROŽINA M., J. DAVID J. a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. VROŽINA M., DAVID J., GARZINOVÁ R. Automation of Technological Processes. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. Kolektiv autorů. Automatizace a automatizační technika: systémové pojetí automatizace. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3628-7. MEHTA B. a Y. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Oxford: Elsevier. 2015. ISBN 978-0-12-800939-0. MICHALEK K. Modelování a vizualizace metalurgických procesů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3352-1. MAŘÍK, V. Národní iniciativa Průmysl 4.0. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016. SEBORG, D. E. Process dynamics and control. Fourth edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-28591-5.

Doporučená literatura:

BAŽAN J., L. SOCHA a J. KRET. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli. Část I a II. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. IOANNOU P. a A. PITSILLIDES. Modeling and Control of Complex Systems. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2008. ISBN 978-0-8493-7986-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Automatizace vysokopecního závodu, technologické vazby, struktury a bloková schémata. 2. Řídicí systémy oblasti koksovny. 3. Řízení aglomerace. 4. Řídicí systémy v oblasti vysokých pecí. 5. Řídicí systémy výroby oceli v ocelářských pecích. 6. Automatizace kyslíkové konvertorové ocelárny se zařízením pro plynulé lití oceli. 7. Automatizace informačních řídicích procesů ve válcovně. 8. Automatizace informačních řídicích procesů ohřívacích pecí. 9. Koncepce průmyslového závodu jako složitého systému s vnitřními a vnějšími vazbami. 10. Aplikace konceptu Průmysl 4.0 v řízení průmyslových podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.