654-0933/03 – Manažerské informační technologie (MIT)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se budou orientovat v moderních informačních a komunikačních systémech a technologiích, které lze využít při řízení průmyslových podniků. Budou schopni identifikovat a využít jejich potenciál pro zvýšení efektivnosti podnikových procesů a konkurenceschopnosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Pokročilé informační a komunikační technologie, Business Intelligence a manažerské informační systémy pro podporu rozhodování v průmyslových podnicích.

Povinná literatura:

KOMINÁCKÁ, J. Moderní ICT pro podporu rozhodování. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-531-2. VOŘÍŠEK, J. a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5. GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. TURBAN E., S. RAMESH and D. DURSUN. Decision Support and Business Intelligence Systems. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02426-4.

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, M. a kol. IS/IT strategie krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-272-4. OŠKRDAL, V. Praktické řízení ICT projektů. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2014. ISBN 978-80-245-2073-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Manažerské informační systémy. 2. Business Intelligence. 3. Systémy pro podporu vztahů se zákazníky a dodavateli. 4. Systémy pro podnikové plánování zdrojů. 5. Systémy pro řízení dodavatelského řetězce. 6. Systémy pro řízení podnikové dokumentace. 7. Systémy pro podporu rozhodování. 8. Systémy na bázi umělé inteligence. 9. OLAP, reportovací nástroje, dolování dat. 10. Informační a komunikační technologie. 11. Podnikové počítačové sítě. 12. Big Data, IoT, cloudová řešení. 13. Systémy automatické identifikace. 14. Satelitní a navigační systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.