654-0940/03 – Průmyslové technologie (PT)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech moderních průmyslových technologií, bude schopen popsat vstupní suroviny, technologie a výrobní zařízení. Orientovat se bude v pokročilých nástrojích využitelných při řízení průmyslových systémů. Obeznámí se s komplexními postupy zvyšování efektivity průmyslových procesů napříč výrobními oblastmi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na průmyslovou technologii výroby a zpracování kovů. Dílčí části jsou orientovány na problematiku výroby železa (vysoká pec, mimo pecní) a jeho následného zpracování v procesech sekundární metalurgie, tvářecími procesy a pokročilými technologiemi obrábění kovů. Součástí výkladu jednotlivých technologií výrobních procesů je detailní rozbor průběhu fyzikálních, chemických, mechanických a tepelných dějů ve vazbě na efektivní průběh technologických procesů. Parciální část je zaměřená na provázanost jednotlivých výrobních technologií a komplexní optimalizaci výrobního řetězce.

Povinná literatura:

HEŘMAN, J. a O. HOROVÁ. Průmyslové technologie pro ekonomy. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1907-4. NĚMEC, M., B. BEDNÁŘ a B. STUNOVÁ. Teorie slévání. Praha: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06026-1. MOORE, J. J. Chemical metallurgy. London: Elsevier, 2013. ISBN 978-1-4831-0293-1. YIN, R. Metallurgical Process Engineering. Beijing: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 978-7-5024-4956-8.

Doporučená literatura:

KOCMAN, K. Technologické procesy obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-72047-22-2. JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5717-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma. Znalost všech klíčových pojmů, principů a technologií dle osnovy předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úpravy nerostných surovin (parametry fyzikální, chemické, technologické). 2. Vlastnosti rudných surovin a koksu (chemické, fyzikální, fyzikálně – mechanické), možnosti snižování obsahu škodlivých prvků v procesu úpravy rudných surovin. 3. Výroba aglomerátu a peletizace, chemické, fyzikální a tepelné děje ve spékaném materiálu. 4. Redukce oxidů železa ve vysoké peci. Redukce škodlivých prvků ve vysokopecním procesu. 5. Vliv škodlivých prvků ve vysokopecním procesu a jejich důsledek na technologické a výrobní parametry. 6. Principy výroby železa mimo vysokou pec – možnosti, postup, DRI, HBI, SRI. 7. Metody odstraňování plynů z oceli, odstraňování nekovových vměstků, homogenizace oceli. 8. Plynulé odlévání oceli, rychlost lití, výtěžek, licí formát, druhy zařízení pro plynulé odlévání, technologické a ekonomické výhody proti odlévání do kokil, perspektivy plynulého odlévání oceli. 9. Tváření materiálu - základní způsoby tváření materiálu, tvařitelnost kovů, ohřev kovů pro tváření, technologie výroby tvářených výrobků. 10. Zákony plastické deformace, výchozí materiály pro tvářecí procesy, technologie válcování, technologie výroby trubek, speciální a moderní technologie tváření. 11. Slévárenství – technologie výroby odlitků, výroba forem a jader, odlévání kovů, slévárenské pochody, úprava zpracování odlitků. 12. Výroba těžkých neželezných kovů – měď, nikl, olovo, zinek, kobalt, cín. 13. Výroba lehkých kovů – hliník, hořčík. 14. Strojírenské technologie – dělení materiálu, obrábění kovů, spojování, montáž, moderní technologie přesného obrábění. 15. Koncepce štíhlé výroby, světové třídy výroby a jejich využití v průmyslových systémech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.