654-0941/02 – Řízení průmyslových dodavatelských řetězců (RPDR)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v nejnovějších principech, systémech a koncepcích využívaných pro logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat, projektovat a zlepšovat logistické procesy průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Řízení průmyslového dodavatelského řetězce a logistické řízení průmyslového podniku, vymezení, cíle, trendy, principy, hlavní a podpůrné logistické procesy, uplatňované koncepce, systémy, nástroje a technologie.

Povinná literatura:

GROS, I. a kol. Velká kniha logistiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5. ZOUHAR, J. Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích. Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-154-3. JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. BELVEDERE, V. and A. GRANDO. Sustainable Operations and Supply Chain Management. Chihester: John Wiley & Sons, 2017. ISBN 978-11-192-8495-6. LENORT, R. Production Logistics Concepts and Systems: Potential for Use in Metallurgical and Waste Processing Companies. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2010. ISBN 978-83-7464-302-3.

Doporučená literatura:

RATHOUSKÝ, B., P. JIRSÁK a M. STANĚK. Strategie a zdroje SCM. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-639-5. MACUROVÁ, P., N. KLABUSAYOVÁ a L. TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistické řízení, vymezení, cíle, principy, hlavní a podpůrné logistické procesy. 2. Řízení průmyslového dodavatelského řetězce, vymezení, cíle, principy, trendy. 3. Udržitelné logistické řízení a řízení dodavatelského řetězce, štíhlost, agilita, odolnost, šetrnost k životnímu prostředí. 4. Logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců, vymezení, důvody rozvoje, vývoj v ČR a ve světě. 5. Logistické řízení nákupu, nákupní proces průmyslového podniku, hodnocení a výběr dodavatelů. 6. Logistické řízení výroby, vůdčí logistické systémy a koncepce v oblasti výroby, systémy MRP/ERP, koncepce štíhlosti/JIT, systémy Teorie omezení. 7. Logistické řízení distribuce v oblasti průmyslových trhů, uplatňované systémy a koncepce, distribuční a logistická centra. 8. Řízení zásob, moderní metody a nástroje pro analýzu a řízení zásob průmyslového podniku. 10. Skladové hospodářství, skladové operace a technologie, plánování a projektování skladů, moderní skladové systémy. 11. Manipulace a balení, manipulační jednotky a zařízení, logistické funkce a druhy obalů, automatizované manipulační systémy. 12. Doprava, inteligentní dopravní technologie, podniková přeprava, poskytovatelé logistických služeb. 13. Moderní informační systémy a technologie pro podporu logistických činností, systémy automatické identifikace, projekt Industry 4.0. 14. Využití exaktních metod rozhodování při analýze, projektování a zlepšování logistických procesů a systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní