654-0942/02 – Ekonomická diagnostika průmyslového podniku (EDPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ekonomická diagnostika učí studenty diagnostikovat ekonomickou situaci průmyslových podniků, analyzovat zdroje pro ekonomickou analýzu firem, analyzovat ekonomické problémy ve firmě, využívání analogií z jiných oborů, identifikovat potenciál průmyslových podniků, znát hodnotu majetku průmyslových podniků. Studenti se seznámí s problematikou brownfields souvisejících s hutní výrobou a jejich revitalizací jako významné téma související se sociálně-ekonomickou strukturou průmyslových území.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Podniková diagnostika a terapeutika jako nástroj pro odhalení klíčových problémů, které mohou průmyslový podnik ohrozit a způsobit krizi. Účelem předmětu je poznat problémy průmyslového podniku komplexně, se všemi souvislostmi. Poznané problémy mohou poukázat na možnost existence krize. Na základě poznaných problémů se definují klíčové problémy a jejich příčiny. Prostřednictvím analýz se navrhují doporučení, které příčiny klíčových problémů firmy odstraní nebo eliminují.

Povinná literatura:

NEUMANNOVÁ, A. a kol. Podniková diagnostika. Bratislava: Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-807-8464-5. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. Občanský zákoník (zák. č. 89/2012), Zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). MORRISON, M. Strategic Business Diagnostic Tools - Theory and Practice. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 978-1490541648.

Doporučená literatura:

VOZŇÁKOVÁ, I. Podniková diagnostika, studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3722-2 KORECKÝ, M., V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. ZAPLETALOVÁ, Š. a kol. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-869-2985-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel diagnostiky průmyslových podniků, nástroje a metody diagnostiky podniků. 2. Diagnostika vlivů makroprostředí a okolního prostřední průmyslových podniků. 3. Diagnostika interního prostředí průmyslových podniků. 4. Diagnostika finančního zdraví podniku. Diagnostika stavu oběžného majetku a dlouhodobého majetku. 5. Využití ekonomické diagnózy pro strategické řízení podniků. 6. Účel forenzních auditů. 7. Účel due diligence. 8. Hodnota průmyslových podniku a základní metody oceňování podniku. 9. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 10. Diagnostika podnikových problémů. 11. Diagnostika podnikových krizí. 12 Diagnostika podnikových potenciálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.