654-0943/02 – Finanční management v průmyslu (FMP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by se měl orientovat v nabídce zdrojů financování průmyslových podniků a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování, znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) podniků, být schopen využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování a ovlivňování finanční situace průmyslového podniku a tvorbě finančního plánu podniku, umět implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů s ohledem na specifika průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je orientován na oblast financování průmyslových podniků, na využití metody hodnocení výkonnosti podniků na základě analýzy relevantních informací z účetnictví a z finančních trhů s ohledem na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby.

Povinná literatura:

HRDÝ, M. a M. KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-449-2. DLUHOŠOVÁ, D., M. ČULÍK, P. GURNÝ, A. KRESTA, J. VALECKÝ a Z. ZMEŠKAL. Financial management and decision-making of a company: analysis, investing, valuation, sensitivity, risk, flexibility. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3619-5. ŠTENGLOVÁ, I., B. HAVEL, F. CILEČEK, P. KUHN a P. ŠUK. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-540-4. KISEĽÁKOVÁ, D. a M. ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti: v teorii a praxi malých a středních podniků. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0680-6. ANG, C. S. Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models using R. Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14074-2.

Doporučená literatura:

JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. V Praze: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-052-2. GERBER, J. International economics. Seventh edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-21416-0. KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-538-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce na vybrané téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Odborné zaměření projektu studenta je orientováno v souladu se zaměřením tématu jeho doktorské disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah a úloha finančního managementu průmyslového podniku. 2. Působení makroekonomického prostředí na finanční management průmyslového podniku. 3. Finanční trh jako zdroj podnikového kapitálu. 4. Metody a modely optimalizace kapitálové struktury a jejich praktické modifikace. 5. Management vkladu kapitálu do dlouhodobého majetku a management pracovního kapitálu. 6. Hodnocení efektivnost investičních projektů ve vazbě na specifika průmyslových podniků. 7. Finanční investice a finanční rizika podniku. Teorie portfolia a modely oceňování kapitálových aktiv. Způsoby zmírňování finančních rizik. 8. Deriváty a jejich úloha při zmírňování finančních rizik. 9. Fúze a akvizice průmyslových podniků, motivy a formy fúzí. Analýza předpokládaných výsledků. 10. Platební styk průmyslových podniků. Bankovní prostředí průmyslových podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.