654-0945/02 – Podnikový management (POM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem doktorského studijního předmětu Podnikový management je rozšíření dosavadních teoretických poznatků absolventů magisterského studia o současné směry, metody a nástroje z oblasti řízení podniků. Studenti na prezentovaných případových studií úspěšných průmyslových podniků lépe pochopí mj. moderní přístupy k řízení, vývoj organizačních struktur a cíle a náplň strategického řízení průmyslového podniku v mezinárodním prostředí. Studenti budou seznámeni s moderními metodami a nástroji v oblasti řízení lidských zdrojů, informací, inovací, rizik a změn a dalších oblastí podnikové reality.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům nejnovější vědecké i praktické poznatky ze stěžejních oblastí managementu podniku. Předmět navazuje na základní znalosti řízení podnikových zdrojů i procesů a tyto dál detailněji zkoumá v souvislosti se specifickými interními i externími podmínkami výrobních podniků. V rámci předmětu jsou na případových studiích úspěšných průmyslových podniků představeny současné přístupy k řízení podniků a jeho podoblastí a zejména pružné organizační struktury, které se přizpůsobují dynamice ekonomického prostředí.

Povinná literatura:

VODÁČEK L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013, ISBN 978-80-7261-232-1. VEBER J. a kol. Management: Základy, moderní manažerské přístupy, prosperita. Praha: Management Press, 2011, ISBN 978-80-7261-274-1. HERSEY, P. and K. BLACHARD. Management of Organizational Behavior: United States Edition, Prentice Hall: Pearson, 2012, ISBN 0-13-255-6405.

Doporučená literatura:

MOHELSKÁ H. a Z. PITRA. Manažerské metody. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-8-0743-1092-8. ROBBINS, S. P. and M. COULTER. Management. 14th edition. Prentice Hall: Pearson, 2016. ISBN 1-292-21583-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Novodobé teorie řízení podniku a jejich návaznost na předcházející teorie řízení. 2. Současné organizační struktury výrobních podniků. 3. Strategické řízení v průmyslovém prostředí mezinárodní konkurence. 4. Vývoj kompetencí manažera. 5. Současné interní a externí podmínky řízení průmyslového podniku. 6. Moderní nástroje a trendy v oblasti řízení lidských zdrojů – člověk jako zásadní konkurenční výhoda podniků. 7. Management změn, krizový management a management rizik jako novodobé oblasti řízení podniku v proměnlivém, vysoce konkurenčním prostředí. 8. Management informací a znalostí jako nástroje sledování konkurence a okolního prostředí. 9. Význam managementu inovací v měnícím se prostředí výrobních podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní