654-0946/02 – Manažerské účetnictví průmyslového podniku (MÚPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač pochopil koncepce manažerského účetnictví průmyslového podniku v ČR a ve světě, dále vnitropodnikové účetnictví a uměl ho využít pro kontrolu nákladů a řízení vnitropodnikových útvarů. Pozornost je zaměřena i na přiřazování nákladů výkonům, kalkulace, kalkulační systém, klasické i moderní kalkulační metody, dále na využití informací účetnictví pro řízení průmyslového podniku a hodnocení jeho efektivnosti a pro cenová rozhodování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá využitím informací poskytovaných účetnictvím průmyslového podniku, a to jak oficiálním finančním, tak vnitropodnikovým, pro řízení takovéhoto podniku, přístupy k měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví průmyslového podniku, tvorby jeho kalkulačního systému a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví.

Povinná literatura:

KRÁL B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. BUCHTOVÁ J. Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete. Ostrava: MIRAGO, 2003. ISBN 80-86617-38-6. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-194-6.

Doporučená literatura:

FIBÍROVÁ J. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0. MACÍK K. Účetnictví pro manažerskou praxi. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-914-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárniho projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývojové tendence v účetnictví ve světě, charakteristika manažerského účetnictví versus účetnictví vnitropodnikové, popř. provozní a účetnictví finanční. 2 Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů průmyslového podniku jednookruhový. 3. Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů průmyslového podniku dvouokruhový. 4. Vazba finančního a vnitropodnikového účetnictví průmyslového podniku, oceňovací principy, vnitropodnikové ceny. 5. Kalkulační systém průmyslového podniku, nákladové kalkulace, předmět kalkulace, kalkulační jednice, druhy kalkulací. 6. Kalkulační metody, příklady kalkulací nákladů hutních výrobků, metodické otázky využití kalkulací pro řízení. 7. Analýza vybraných kalkulačních metod (kalkulace přirážková, kalkulace příspěvku na úhradu, normová metoda). 8. Využití VP účetnictví pro běžnou kontrolu nákladů a pro řízení vnitropodnikových útvarů průmyslového podniku. 9. Výpočty cash flow. 10. Využití informací účetnictví pro řízení průmyslového podniku, analýza absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů finančního zdraví, charakteristika vybraných ukazatelů, možnosti jejich použití. 11. Vybrané syntetické metody posuzování finančního zdraví. 12. Hodnocení efektivnosti průmyslového podniku z podkladů účetnictví, cenová rozhodování. 13. Problematika odložené daně při finančních analýzách. 14. Speciální problémy - vývojové tendence v manažerském účetnictví ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.