654-0947/02 – Řízení lidských zdrojů v průmyslu (ŘLZP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si absolvováním doktorského předmětu Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v průmyslu rozšíří teoretické poznatky z předchozího studia personálního řízení o nejnovější vědecké metody a přístupy k lidským zdrojům s důrazem na zaměstnance výrobních odvětví a převažujících dělnických pozic. Teoretické přístupy budou prezentovány a se studenty konzultovány na případových studiích předních průmyslových podniků. Komplexní ŘLZ si student nejlépe osvojí na procesu řízení pracovního výkonu a jeho jednotlivých blocích, jako jsou získávání, hodnocení, odměňování a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Náplň předmětu nemůže být pochopena bez vsazení jeho náplně do mezinárodního prostředí a zvyklostí zahraničních firem. Studenti se v neposlední řadě seznámí s trendy v oblasti řízení lidských zdrojů, jako jsou rostoucí věk zaměstnanců a požadavky na jejich vzdělávání a rozvoj v důsledku automatizace výroby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout nejnovější vědecké poznatky z vybraných oblastí řízení lidských zdrojů se zaměřením na zaměstnance výrobních podniků. Předmět staví na modelu řízení pracovního výkonu, jeho hlavních bloků a souvisejících vazbách. V rámci předmětu jsou se studenty diskutovány na případových studiích současné empirické i teoretické poznatky z mezinárodního HR managementu a jeho hlavní trendy, jako jsou růst věku zaměstnanců a potřeby jejich dalšího vzdělávání v důsledku rostoucí automatizace výroby.

Povinná literatura:

ULRICH, D. HR from the Outside-In. Columbus: McGraw-Hill Education, 2012. ISBN 978-0-07-18-02-66-6. URBAN, J. Případové studie z managementu lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. ISBN 978-80-87974-03-2. ARMSTRONG, M. Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2012. ISBN 978-0-7494-6964-1.

Doporučená literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8. VNOUČKOVÁ, L. a H. URBANCOVÁ. Rozvoj lidských zdrojů. Praha: VŠEM, 2015. ISBN 978-80-87839-43-0. MELLO, J. A. Strategic Human Resource Management. 4th edition. Stamford: CENGAGE LEARNING, 2015. ISBN 1-285-426797.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Strategický význam a obsah řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích. 2. Dynamické personální strategie a plány. 3. Řízení pracovního výkonu podle specifik průmyslových podniků. 4. Motivující řízení odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké výhody. 5. Současné metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 6. Péče o zaměstnance. 7. Mezinárodní aspekty řízení lidských zdrojů v průmyslu. 8. Aktuální trendy v oblasti řízení lidských zdrojů (Diversity management, interní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní