654-0948/02 – Průmyslový marketing (PM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá informace prohlubující mu znalosti o marketingu jako podnikatelské filosofii a marketingu jako procesu, bude schopen demonstrovat pokročilé principy, funkce a úlohy marketingu v průmyslovém podniku a bude umět aplikovat nástroje marketingu a používat je v manažerské praxi průmyslového podniku.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí o marketingu realizovaném v průmyslových podnicích. Studenti se seznámí s pokročilými principy, funkcemi a úkoly marketingu v průmyslových podnicích a budou umět aplikovat moderní nástroje marketingu a používat je v manažerské praxi. Předmět se věnuje převážně specifickým rysům B2B marketingu.

Povinná literatura:

LOŠŤÁKOVÁ, H. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0419-2. KOZEL R. aj. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. FOTR, J. aj. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4. ZIMMERMAN, A. S. and J. BLYTHE. Business to business marketing management: a global perspective. London: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-53703-2.

Doporučená literatura:

KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. DONELLY, H. J. and P. J. PETER. Marketing Management. Knowledge and Skills. 10th edition. London: McGraw Hill, 2010. ISBN 978-007-125983-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pokročilé principy, funkce a úlohy marketingu v průmyslovém podniku 2. Specifika marketingu na B2B a B2C trhu 3. Zdroje informací a výzkum na B2B trhu 4. Nákupní rozhodování v průmyslovém podniku 5. Segmentace zákazníků na průmyslových trzích 6. Řízení průmyslových produktů 7. Tvorba a řízení cen průmyslových produktů 8. Distribuce a logistika v průmyslovém podniku 9. Využívání online marketingových nástrojů na B2B trzích 10. Moderní trendy budoucího vývoje průmyslového marketingu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.