654-0949/02 – Strategický management podniku (SMP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech tvorby, realizace a kontroly poslání, strategických cílů a strategií na různých úrovních strategického řízení průmyslových podniků, bude schopen aplikovat hlavní metody strategické analýzy a strategického rozhodování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje studentům běžné znalosti strategického managementu podniku. Zaměřuje se na pokročilé principy tvorby a realizace strategického řízení dominantně v průmyslových podnicích.

Povinná literatura:

SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5. TYLL, L. Podniková strategie. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-507-7. LYNCH, R. Strategic Management. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9781292064666. RUMELT, R. Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and why it Matters. London: Profile Books, 2017. ISBN 9781781256176.

Doporučená literatura:

FOTR, J. aj. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4. MAGRETTA, J. Michael Porter jasně a srozumitelně: o konkurenci a strategii. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-251-2. MAGRETTA, J. Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy. Boston: Harvard Business Review Press, 2011. ISBN 9781442160596.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia pokročilého kursu strategického řízení průmyslových podniků. 2. Strategické řízení a jeho specifika v průmyslových podnicích. 3. Nástroje strategického řízení průmyslových podniků. 4. Dílčí strategie průmyslové firmy, strategický plán. 5. Marketingová strategie pro průmyslové trhy. 6. Strategie investic v průmyslových podnicích. 7. Strategie řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích. 8. Strategie inovací. 9. Synergie strategického, taktického a operativního řízení. 10. Světový trh a strategické řízení průmyslové firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.