654-2001/03 – Počítačová technika I (PT1)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC0052 Ing. Miloslav Bečka
DOS0112 Ing. Jan Dostál, MBA
MAC0442 Ing. Jakub Macíček
SIR0048 Ing. Tomáš Sirník
STR0354 Ing. Nikita Stratinskiy
STY0010 Ing. Jonáš Stýskala
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: • Student porozumí principům práce s aplikačním programovým vybavením. • Student bude umět charakterizovat základní části počítače a principy jejich činností. • Student porozumí a bude se orientovat v současných trendech vývoje v IT oblasti. • Student porozumí základům vyšších programovacích jazyků a způsobu řešení technických úloh pomocí algoritmu převedeného do vyššího programovacího jazyka. Získané dovednosti: • Student bude schopen využívat PC pro běžnou práci ve svém studiu. • Student bude schopen využívat funkce operačního systému Windows. • Student bude schopen využívat pokročilé funkce a analytické nástroje, které jsou obsaženy v kancelářském balíku Office tak, aby se počítač stal pro studenta nástrojem technické a vědecké práce. • Student zvládne návrh, implementaci a odladění jednodušších programů ve vyšším programovacím jazyce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy práce s osobním počítačem. Seznamuje posluchače s hardwarovou výbavou počítače, operačním systémem, se základními aplikačními programy a základními principy koncepce INDUSTRY 4.0.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Počítačová technika I. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. TANENBAUM, A. S. Structured computer organization. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 0-13-148521-0. BROOKSHEAR, G., J. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.

Doporučená literatura:

BOTT, E. a C. SIECHERT. Mistrovství v Microsoft Windows 7: kompletní průvodce do posledního detailu. Brno: Computer Press, 2010.ISBN 978-80-251-2817-6. HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 1. díl. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-35. LIBERTY J. a B. L. JONES. Naučte se C++ za 21 dní. Brno: ComputerPress, 2007, ISBN 978-80-251-1583-1. PECINOVSKÝ, J. Excel 2007 v příkladech. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-3138-4. CONNER, N. Office 2013: the missing manual. Beijing and Sebastopol: O’Reilly, 2013. ISBN 978144935708. BOTT, E. Windows 7 inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2011. ISBN 9780735656925.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné práce, testy.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz)- Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. ŠPIČKA, I. Počítačová technika I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Absolvování cvičení z Počítačové techniky 1

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Moderní koncepce počítače, Neumannovo schéma počítače, Harwardská architektura. 2. Základní hardwarové komponenty osobního počítače, komunikace počítače s obsluhou. 3. Vývoj a koncepce moderních procesorů, trendy ve vývoji paměťových modulů, externí paměti, pevné disky, optické mechaniky. 4. Moderní periférie, displeje, tiskárny, scannery, plottery. 5. Operační systém a základní systémové vybavení počítače, BIOS, kernel, aplikační rozhraní. 6. Aplikační programové vybavení, základní uživatelské aplikační programové balíky. 7. Pokročilé funkce textového editoru využitelné v technické a vědecké praxi. 8. Tabulkový procesor jako nástroj technika a vědce. 9. Vědeckotechnické výpočty, numerická řešení a optimalizace za pomocí řešitele, analytické nástroje, nástroje pro statistické zpracování a analýzu dat. 10. Vlastnosti algoritmů, notace a popis algoritmů. Algoritmická složitost. 11. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů. 12. Metoda shora dolů, zdola nahoru, modulární programování, objektové metody programování. 13. Principy vyšších programovacích jazyků. 14. Koncepce Průmysl 4.0. 15. Využití IA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.