654-2002/01 – Podnikový management (PoM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0187 Ing. Ondřej Balek
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
PEL0068 Ing. Jana Pelikánová
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se po absolvování předmětu bude orientovat v základních pojmech, funkcích, souvislostech a teoriích managementu průmyslového podniku. Student získá základní informace o organizačních strukturách výrobních podniků a jejich vhodných implementacích dle specifik výroby. Student se dozví o moderních přístupech k jednotlivým podoblastem řízení podniku, jako jsou management lidských zdrojů, inovací, změn či krize. Student pochopí nenahraditelnou roli osoby manažera a získá přehled o manažerských dovednostech a osobním managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, funkcí, dovedností a teorií průmyslového managementu od jeho historických kořenů po současnost. Tím vytváří předpoklady pro detailnější studium dílčích otázek managementu s důrazem na specifika průmyslového podniku. Zaměřuje se jak na východiska současného podnikového managementu: vztah k systémovým teoriím, vztah k ostatním vědním disciplínám, historická východiska, tak na ucelený pohled na řízení lidí, řízení procesů a řízení organizace. Velká pozornost je věnována rozvoji osobnosti manažera, zejména získání vědomostí a dovedností pro rozvíjení manažerských schopností.

Povinná literatura:

SAMOLEJOVÁ, A. a M. Čech. Podnikový management. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/634/Podnikovy%20management.pdf TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl. Praha: Professional Publishing, 2017, ISBN: 978-80-906594-4-5. ROBBINS, S., P. and M. COULTER. Management. Prentice Hall: Pearson, 2016, ISBN-10: 1-292-21583-6.

Doporučená literatura:

PORVAZNÍK, J. Celostní management. Bratislava: IKAR, 2014, ISBN: 978-80-815303-02. VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013, ISBN 80-24746-425. ROTHAERMEL, F., T. Strategic management. Columbus: McGraw-Hill Education, 2016, ISBN-10: 1-259-4204-77.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

PS: Písemná zkouška. Semestrální práce a prezentace na cvičeních. Splnění požadované docházky. KS: Písemná zkouška. Semestrální projekt zpracovaný ve vybraném průmyslovém podniku.

E-learning

Další požadavky na studenta

PS: Semestrální práce a jeho prezentace na cvičení. Splnění požadované docházky. KS: Semestrální projekt zpracovaný ve vybraném průmyslovém podniku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní definice a pojmy z oblasti řízení podniku. Výrobní faktory a jejich role. 2. Řízení průmyslové organizace: strategické řízení, taktické, operativní řízení, povinnosti a související pravomoci. 3. Sekvenční manažerské funkce – plánování a organizování výroby a souvisejících výrobních faktorů, vedení zaměstnanců a kontrola vymezených cílů. 4. Historické pilíře řízení podniku. Inspirace v řízení podniků a zaměstnanců v Japonsku, USA a v Evropě. 5. Vývoj teorií řízení výroby: mechanistické, behavioristické, vědecký, moderní a postmoderní přístupy. 6. Řešení problémů. Paralelní manažerské funkce. Postup řešení problémů. Řešitelské metody. 7. Moderní organizační struktury výrobních organizací. 8. Implementace organizačních struktur dle specifik průmyslových podniků. Případové studie z výrobních podniků. 9. Osoba manažera. Tvrdé a měkké dovednosti s důrazem na řízení dělnických profesí. Manažerské role ve vztahu k úrovni a funkci řízení v průmyslovém podniku. 10. Osobní management: sebehodnocení, kariéra, time management, odolnost proti stresu. 11. Management informací a znalostí. Role a řízení inovací v průmyslu. 12. Moderní nástroje řízení pracovníků v průmyslu. Stěžejní teorie motivace a vedení pracovníků s důrazem na méně kvalifikované zaměstnance. 13. Základy řízení podnikových procesů: operativní řízení výroby (vč. údržby), logistické řízení a řízení projektů. 14. Moderní oblasti managementu v průmyslu - management změn, krizový management, management rizik.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní