654-2003/01 – Počítačová podpora v podniku (PPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude mít základní znalosti o informačních a řídících systémech podniků, - student bude umět popsat základní funkce ERP systémů. Získané dovednosti: - student bude umět definovat rozdíly mezi nejčastěji používanými ERP systémy, - student bude umět v praxi používat základní programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na specifikaci podnikových informačních systémů a jejich funkčních modulů a na definování podmínek pro jejich zavádění. Rovněž je zaměřen na definování dodavatelů ERP systémů a jejich jednotlivých modulů. Pozornost je věnována problematice využívání elektronické komunikace, jak v oblasti získávání a předávání informací, tak v oblasti E-bankovnictví a E-learningu. Jsou prezentovány nebezpečí vyplývající z elektronické komunikace. Předmět je věnován i praktickému využívání programů MS Word, MS Excel a MS PowerPoint v oblasti podnikového reportingu.

Povinná literatura:

GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. BASL, J. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3. LAUDON, K. C. a J. P. LAUDON. Management information systems: managing the digital firm. 13th ed., global ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-78997-0.

Doporučená literatura:

ANDERSON, G. W. Naučte se SAP za 24 hodin. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3685-0. POUR, J. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-2615-1. SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Vypracování semestrální práce.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace: submodul Plán výroby (materiálová a časová bilance výroby), submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů), submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). - KUTÁČ, J. Počítačová podpora v podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice, vývoj a účel podnikových informačních systémů. 2. Oblasti využití informačních systémů v podnicích. 3. Definice a rozdělení ERP systémů a jejich funkčních modulů. 4. Zásady zavádění podnikových informačních systémů. 5. Definice datových skladů, datová kostka, datová pumpa, datamaining. 6. Specifikace modulů ERP – Účetnictví, Controlling (rozpočty, kalkulace). 7. Specifikace modulů ERP – Plánování a řízení výroby (MRPI,II, APS); Skladové hospodářství. 8. Specifikace modulů ERP – Řízení údržby, Řízení investic. 9. Specifikace modulů ERP – CRM – Řízení vztahů se zákazníky. 10. Specifikace modulů ERP – DMS – Elektronická správa dokumentace. 11. ERP systémy podle dodavatelů; Manažerské informační systémy; Business Intelligence. 12. Internet, Intranet, Extranet; Spamy, viry, adware, spyware, rootkity, malware o ochrana před nimi. 13. E-bankovnictví, E-learning, Elektronický podpis, šifrování symetrické, asymetrické. 14. Praktické využívání programů MS Word, MS Excel a MS PowerPoint.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80 % účast na seminářích.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech zadaných úkolů ze seminářů a předepsaných úloh v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní