654-2004/01 – Efektivní práce s databázovými systémy a zdroji dat (EPDSZD)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popsat a klasifikovat typy zdrojů vědeckých informací, pracovat s bibliografickými i faktografickými databázemi, charakterizovat a využívat identifikátory a indikátory, diskutovat problematiku otevřeného přístupu, identifikovat predátorské časopisy, klasifikovat a identifikovat porušení publikační etiky, identifikovat vědeckou práci a její charakteristické prvky, prezentovat výsledky vědeckého výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje se zdroji odborných dat a jejich databázemi s cílem využít potenciálu dostupných bibliografických i faktografických databází pro samostatnou vědeckou činnost a zpracování závěrečné práce. Kromě zaměření na obsahovou rešerši je pozornost věnována identifikátorům a indikátorům (metrikám), struktuře vědecké práce, publikační etice, oblasti otevřeného přístupu a problematice predátorských časopisů. Do náplně předmětu jsou zahrnuty také druhy a metody prezentace výsledků vědeckého výzkumu.

Povinná literatura:

1) TKAČÍKOVÁ, D. Nástroje pro účinné vyhledávání informací [online]. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2156-6. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/78275/nastroje-pro-ucinne-vyhledavani-tkacikova.pdf 2) TKAČÍKOVÁ, D. Obecné základy práce s informacemi [online]. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2157-3. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/78274/obecne-zaklady-prace-s-informacemi-tkacikova.pdf 3) TICHÁ, L., Z. CIVÍNOVÁ, M. MORYSKOVÁ, I. TRTÍKOVÁ a L. NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: Ústřední knihovna ČVUT v Praze, 2009. Dostupné z: https://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP.pdf

Doporučená literatura:

1) TKAČÍKOVÁ, D. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje [online]. VŠB - TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2159-7. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/78276/moderni-metody-uchovavani-a-sireni-tkacikova.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná forma - zpracování zadaných úkolů. Ústní forma - závěrečná prezentace výsledků semestrální práce. Na konci semestru písemný zápočtový test (minimální požadovaný výsledek 50 %).

E-learning

Další požadavky na studenta

Kromě povinné účasti je požadováno samostatné řešení úkolů v rámci semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Důvody práce s databázemi; typy zdrojů dat a jejich charakterizace. 2) Struktura vědeckých textů; jejich jednotlivé části. 3) Práce s citacemi; přehled databází, zdrojů dat a informací; využití přístupu skrze knihovnu VŠB-TUO. 4) Způsoby práce s vybranými bibliografickými databázemi. 5) Způsoby práce s vybranými faktografickými databázemi. 6) Indikátory (metriky) a identifikátory. 7) Publikační proces, otevřený přístup, OA databáze 8) Publikační etika. Predátorství. 9) Různé metody prezentace dat. 10) Individuální prezentace výsledků semestrální práce; diskuze. 11) Test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Písemné vypracování zadaných úkolů, prezentace výsledků semestrální práce, v zápočtovém testu získání alespoň 50 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní