654-2009/01 – Exaktní metody rozhodování I (EMR I)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student získá znalost řešit exaktními metodami relativně jednoduché rozhodovací úlohy. - Student pochopí možnosti a hranice využití exaktních metod a rutin v manažerských rozhodovacích procesech. Získané dovednosti: - Student bude umět aplikovat principy matematického programování (zejména lineárního) na úlohy manažerského rozhodování. - Student získá schopnost modelovat úlohy monokriteriálního a vícekriteriálního manažerského rozhodování v průmyslových systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se základy modelování a principy optimalizace monokriteriálního a vícekriteriálního manažerského rozhodování v ekonomických (průmyslových) systémech. Orientuje se na matematické programování (zejména lineární), analýzu mezioborových vazeb, metody kritické cesty, základy teorie front a teorie zásob. Je koncipován tak, aby kromě schopnosti řešit exaktními metodami relativně jednoduché rozhodovací úlohy vedl k pochopení možností a hranic využití exaktních metod a rutin v manažerských rozhodovacích procesech průmyslového podniku.

Povinná literatura:

GROS, I. a J. DYNTAR. Matematické MODELY pro manažerské rozhodování. Praha: Vysoká škola Chemicko-technologická, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-86946-44-3 FOTR, J. aj. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. KUNC, M., J. MALPASS and L. WHITE. Behavioral Operational Research: Theory, Methodology and Practice. New York: Palgrave Macmillan, 2016. ISBN-13 978-1137535498.

Doporučená literatura:

PLEVNÝ, M. a M. ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. Plzeň: Zapadočeská univerzita, 2010. ISBN 80-7043-435-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test a ústní zkouška. Absolvování průběžných testů, vypracování výpočtových seminárních prací.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Dělící úlohy, submodul Dopravní úlohy, submodul Směšovací úlohy, submodul Síťová analýza – údržba vysoké pece. - KRAUSOVÁ, E., LAMPA, M., JANOVSKÁ, K. Exaktní metody rozhodování. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, vypracování výpočtových seminárních prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozhodovací proces a jeho prvky. Variantní řešení rozhodovacích problémů, kritéria hodnocení a výběru optimálních variant. 2. Exaktní prvky v rozhodovacích procesech průmyslového podniku. 3. Lineární programování – modelování a řešitelnost úloh v průmyslových systémech. 4. Simplexová metoda. 5. Monokriteriální a multikriteriální optimalizace. 6. Řešitelnost nelineárních optimalizačních úloh. 7. Princip simulace při řešení optimalizačních úloh v procesech průmyslového podniku. 8. Stochastické optimalizační úlohy. 9. Optimální strategie rozhodování – podstata dynamického programování. 10. Metody síťové analýzy. Optimalizace v grafech. 11. Metody analýzy kritické cesty - řízení návazných procesů, projektů. 12. Problémy hledání optimální dimenze obsahující soustavy a optimálního pořadí uspokojování požadavků na obslužnou činnost. 13. Optimalizace zásobovacích procesů. 14. Základní pojmy teorie her a strategického chování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní