654-2010/01 – Řízení výrobních procesů (RVP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
PUS0073 Ing. Kristýna Pustějovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět formulovat základní přístupy k řízení výrobních procesů a materiálových toků, bude umět definovat hlavní faktory ovlivňující efektivitu a kvalitu výrobních procesů. Získané dovednosti: - student bude umět využít základní teoretické poznatky k tomu, aby byl schopen posoudit efektivnost výrobního procesu pomocí exaktně definovaných ukazatelů, - student bude umět použít své znalosti z oblasti řízení výrobních procesů v provozních podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit s moderními směry v řízení výrobního procesu podniku. Poskytnout znalosti v oblasti nástrojů, metod a koncepcí nezbytných k dosažení ekonomicky efektivní a konkurenceschopné činnosti výrobního podniku.

Povinná literatura:

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4486-5. JUROVÁ, M. Řízení výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN ISBN 978-80-214-4370-9. POČTA, J. Řízení výrobních procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2589-2. WILSON, L. How to implement Lean manufacturing. New York: McGraw Hill Professional, 2015. ISBN 978-0-071-62508-1.

Doporučená literatura:

JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. FOTR, J. a L. ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87865-33-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Vypracování 2 semestrálních prací a absolvování testu.

E-learning

POČTA, J. Řízení výrobních procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2589-2. Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Strategické plánování výroby, submodul Operativní plánování výroby, submodul Rozvrhování výroby, submodul Virtuální válcovna.

Další požadavky na studenta

Vypracování 2 semestrálních projektů a absolvování testu. Znalost všech klíčových pojmů, principů a metod dle osnovy předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem řízení. Specifika řízení výrobního procesu. Analytický a syntetický přístup k řízení výroby. Výroba jako základní druh podnikání. 2. Charakteristika výrobních činitelů a jejich funkce (hmotné činitele, pracovníci, technologie, organizace, řízení). Řízení výrobního procesu jako jeden z předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobního podniku. 3. Typologie výrobního systému. Výrobní typy podle programu (produkt, sortiment, množství vyráběných výrobků), procesu, vstupů, technologie, časového průběhu, použitých pracovních prostředků. 4. Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytváření předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. Superkonkurenčnost a její osvojení. 5. Příprava výroby. Konstrukční příprava výroby. Technologická příprava výroby. Materiálová příprava výroby. Organizační příprava výroby. Automatizace v přípravě výroby. 6. Standardizace v řízení výroby. Obsah a struktura normativní základny. Funkce a metody standardizace. Organizační normy. Informační normy. Technické normy. Plánovací normativy řízení výroby. 7. Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity. 8. Řízení materiálových toků (MRP, MRP II, JIT, Kanban, OPT), Teorie omezení – princip DBR, Reenginering. 9. Štíhlá výroba – princip, nástroje, metody, druhy plýtvání ve výrobní organizaci a možnosti jejich minimalizace. 10. Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulování pracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky. 11. Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace, systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci. 12. Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení. Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy. 13. Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek. 14. Specifičnost hutnického výrobního procesu a jeho řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné, seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní