654-2012/01 – Identifikace systémů (IS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní metody vytváření matematického popisu dynamických systémů pro účely simulace a syntézy jejich řízení. Student získá přehled o základnách metodách matematicko-fyzikální analýzy a metodách experimentální identifikace. Student bude umět analyzovat reálné dynamické systémy a pro jejich matematický popis použít vhodné identifikační metody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami vytváření matematického popisu systémů pro účely syntézy jejich řízení. Jsou probrány metody matematicko-fyzikální analýzy a metody experimentální identifikace. Pozornost je věnována deterministickým způsobům identifikace a identifikaci s náhodným průběhem vstupních veličin identifikovaných systémů. Závěru látky je věnován základům stochastického modelování a základním statistickým metodám identifikace systémů.

Povinná literatura:

VROŽINA, M., Z. JANČÍKOVÁ a J. DAVID. Identifikace systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2594-6. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX, 1999. ISBN 80-7225-030-2. KEESMAN, K. J. System Identification: An Introduction (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing). London: Springer/Verlag London Limited, 2011. ISBN: 978-0857295217. ISERMANN, R and M. MÜNCHHOF. Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications. Berlin: Springer/Verlag Berlin Heidelberg, 2011. ISBN: 978-3540788782 LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. New Jersey: Prentice hall, 1999. ISBN: 978-0136566953.

Doporučená literatura:

SOUKUP, J. Identifikace soustav. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00494-2. ISERMANN, R. and M. MÜNCHHOF.:Identification of Dynamical Systems: An Introduction with Applications. Springer, 2011. ISBN 9783540788799. SCHOUKENS, J.,‎ R. PINTELON and Y. ROLAIN. Mastering System Identification in 100 Exercises. New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2012. ISBN: 978-0470936986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s praktickou identifikací průmyslového systému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Identifikace v procesu poznání a v procesu řízení. 2. Apriorní a aposteriorní informace o identifikovaném systému. 3. Klasifikace matematických modelů. 4. Identifikace struktury a parametrů systémů. 5. Metody identifikace. 6. Identifikace metodou matematicko-fyzikální analýzy. 7. Experimentální metody identifikace. 8. Deterministické metody identifikace. 9. Vyjádření matematického popisu spojitých lineárních soustav. 10.Určování statických a dynamických vlastností soustav, analýza přechodových charakteristik. 11.Identifikace metodou postupné integrace. 12.Statistické metody identifikace. 13.Popis systémů diferenčními rovnicemi, Z transformace. 14.Náhodné procesy, statistická analýza naměřených údajů. 15.Metody stochastické iidentfikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Písemný test a ústní zkoušení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.