654-2013/01 – Programovatelné logické automaty I (PLA I)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC0052 Ing. Miloslav Bečka
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí struktuře a parametrům programovatelných logických automatů (PLC), jejich konfiguracím a programování. Student bude ovládat různé způsoby programování PLC. Bude znát hardwarové a softwarové řešení předních výrobců PLC. Hlavní důraz je kladen zejména na dovednosti v aplikování programovatelných automatů pro řešení standardní technické úkoly. Student zvládne základní úroveň programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Struktura a pracovní parametry programovatelných automatů (PLC). 2. Základní programovací techniky pro tvorbu algoritmu PLC. 3. Vstupy, výstupy, registry, adresování. 4. Booleova algebra a PLC. 5. Význam minimalizace logických funkcí při tvorbě programu. 6. Řešení kombinačních úloh. 7. Řešení sekvenčních logických úloh, inicializace programu. 8. Matematika na počítači v programu PLC. 9. Práce s textem. 10. Real-time výpočty v PLC, řízení úloh. 11. Časovače a čítače pro řešení v reálném čase-úkoly. 12. Sekvencéry a jejich využití. 13. Ladění programu. 14. Ovládání programu.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Programovatelné logické automaty I. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB – TU, 2013. ŠMEJKAL, L. a M. MARTINÁSKOVÁ. PLC a automatizace. 1. díl, Základní pojmy, úvod do programování. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-388-3. 1769 CompactLogix Controllers User Manual, Catalog Numbers 1769-L31, 1769-L32C, 1769-L32E, 1769-L35CR, 1769-L35E.

Doporučená literatura:

ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace. 2. díl, Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-389-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná zkouška, testy, projekty

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz) - Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. - fyzický model Válcovací stolice, - fyzický model Průběžná ohřívací pec, - fyzický model Ohřívače větru, - fyzický model Konvertor, - animace Práce s textem, - animace Práce s textem, - animace Hardware PLC, - animace Čítačová karta, - animace Výběr komunikačního modulu, - animace Dotykový displej, - animace Čítač, - animace Producent – konzument, - animace Sériové a paralelní zapojení vstupních instrukcí XIO a XIC, - animace Přídrž, - animace Sekvencer. ŠPIČKA, I., ZIMNÝ, O. Programovatelné logické automaty I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních minimálně 80 procect.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura a pracovní parametry programovatelných automatů (PLC). Základní programovací techniky pro tvorbu algoritmu PLC, adresování. Řešení kombinace a sekvenčních logických úloh, inicializace programu. Matematika na počítači v programu PLC. Real-time výpočty v PLC - program úvahy. Časovače a čítače pro řešení v reálném čase-úkoly. Struktura a blok programování. Ovládání programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.