654-2014/01 – Průmyslová logistika (PL)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
KAW0021 Ing. Natálie Kawuloková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců, bude seznámen s hlavními a podpůrnými logistickými procesy a osvojí si metody a nástroje vhodné pro analýzu a řešení logistických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymezení, cíle, základní principy a vývoj logistiky průmyslového podniku a dodavatelského řetězce. Logistické řízení hlavních logistických procesů (nákupu, výroby a distribuce) a podpůrných logistických procesů (řízení zásob, skladování, manipulace, balení a přepravy). Koncepce, systémy a nástroje logistického řízení průmyslových podniků.

Povinná literatura:

LENORT, R. Průmyslová logistika. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2584-7. MACUROVÁ, P., N. KLABUSAYOVÁ a L. TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-3791-8. LENORT, R. Production Logistics Concepts and Systems: Potential for Use in Metallurgical and Waste Processing Companies. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2010. ISBN 978-83-7464-302-3.

Doporučená literatura:

JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. GROS, I. a kol. Velká kniha logistiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška (e-learningový test), seminární práce, průběžný test.

E-learning

Studijní opory, animace a videa: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PL/index.htm

Další požadavky na studenta

Presenční studium: vypracování seminárního projektu, absolvování průběžného testu. Kombinované studium: vypracování dvou seminárních projektů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistické řízení průmyslového podniku - definice, cíle, základní principy. 2. Řízení průmyslových dodavatelských řetězců - vývoj a nejnovější trendy průmyslových dodavatelských řetězců. 3. Logistické řízení nákupu - definice, typy nákupních situací, nákupní proces, hodnocení a výběr dodavatelů. 4. Logistické řízení výroby - definice, důvody jeho rozvoje, logistická řešení ve výrobě, logistika v české průmyslové výrobě, typy výroby a jejich vliv na logistiku. 5. Systémy MRP/ERP - vymezení, struktura a příklad uplatnění systému MRP I v průmyslové výrobě, systémy MRP II, ERP a APS. 6. Teorie omezení a systém DBR - vymezení teorie omezení, proces neustálého zlepšování, systém DBR a možnosti jeho uplatnění v průmyslové výrobě. 7. Koncepce just-in-time a systém Kanban jako hlavní pilíře Štíhlé výroby - vymezení koncepce just-in-time, porovnání tradiční a JIT výroby, problémy se zaváděním JIT, zavádění JIT v průmyslové výrobě, alternativní řešení, systém Kanban a Milkrun. 8. Logistické řízení distribuce - definice a důvody jeho rozvoje, struktura průmyslových distribučních řetězců, plánování distribučních požadavků, systémy ECR a QR. 9. Analýza a řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, klasifikace zásob, metody a doporučení pro řízení zásob. 10. Balení a manipulace - vymezení, obaly a manipulační jednotky, manipulační prostředky. 11. Skladové hospodářství - vymezení, skladové operace a skladovací technologie. 12. Přeprava a doprava - vymezení, členění průmyslové dopravy, výběr druhu dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  32 3
Rozsah povinné účasti: Účast na konzultacích pro získání zápočtu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní