654-2015/01 – Technické prostředky řídicích systémů (TPŘS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC0052 Ing. Miloslav Bečka
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
SIR0048 Ing. Tomáš Sirník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů. Student bude umět prezentovat funkci ústředního členu regulátoru. Student bude umět demonstrovat akční členy pro řízení systémů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace řídicích systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsah předmětu navazuje na předmět Prvky řídicích systémů přednášený v 5. semestru studia. Doplňuje problematiku speciálních měření. Hlavní obsah předmětu je zaměřen na technické prostředky určené k realizaci průmyslových regulačních obvodů, jako jsou regulátory, servopohony, akční orgány, počítačové řídicí systémy atd.

Povinná literatura:

GARZINOVÁ, R. Technické prostředky řídicích systémů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017 BOLDEA, I. a S. A. NASAR. Electric drives. Third edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9. ROUBÍČEK, O. Elektrické motory a pohony: příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-092-X.

Doporučená literatura:

KOPÁČEK, J. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2780-3. YEADON, W. a A. W. YEADON, ed. Handbook of small electric motors. New York: McGraw-Hill, c2001. ISBN 0-07-072332-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

absolvování testů, zpracování projektu a aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Regulační systémy. 2. Druhy normalizovaných signálů. 3. Mezisystémové převodníky. 4. Ústřední členy analogových regulátorů. 5. Nespojité regulátory – rozdělení, vlastnosti, použití. 6. Pneumatické a hydraulické výkonové členy. 7. Řízení a spínání elektrických výkonů. 8. Elektrické výkonové členy – elektromagnety. 9. Vlastnosti stejnosměrných motorů. 10. Typy, charakteristiky a použití stejnosměrných elektromotorů. 11. vlastnosti a chování střídavých elektromotorů. 12. Druhy a použití střídavých elektromotorů. 13. Regulační orgány – klapy, ventily, kohouty. 14. Technické řešení řídicích systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Test a zkoušení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní