654-2016/01 – Úvod do ekonomiky průmyslového podniku (UEPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity7
Garant předmětuIng. Eva Švecová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Švecová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2025/2026
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - se orientovat v oblasti obchodněprávní regulace. - se orientovat ve fiskání a monetární politice - definovat hospodářskou soutěž - popsat nekalosoutěžní jednání Student získá: - základní znalosti z problematikyhospodářské politiky a soutěže - přehled o pramenech obchodního práva a jejich systému, - základní znalosti o cílech a funkcích průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je orientován na získání základního přehledu v oblasti hospodářské soutěže a hospodářské politiky a také obchodního práva. Zahrnuje zejména podmínky a rámec podnikání, charakteristiku průmyslového podniku a podnikatele a základní pojmy s tím spojené.

Povinná literatura:

Obchodní korporace: zákon o obchodních korporacích a další zákony : rejstřík : redakční uzávěrka 1.1.2017. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-203-6. Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání : živnostenský zákon, živnostenské úřady, obsahové náplně živností, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora podnikání, uznávání odborné kvalifikace, podnikání v cestovním ruchu, zastavárny, volný pohyb služeb : redakční uzávěrka 18.9.2017. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-247-0. RYŠÁVKOVÁ, V. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5157-3. ŠILHÁN, J. a D. CZUDEK. Základy obchodního práva pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3171-8. GOLDMAN, A. J. a W. D. SIGISMOND. Business law: principles and practices. 8th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, c2011. ISBN 978-0-538-74995-4.

Doporučená literatura:

SVOBODOVÁ, I. a M. ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9. ČVANČAROVÁ, Z. Mezinárodní správa společností. V Praze: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-482-7. studijní opory Ekonomika podniku: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška : Písemný test a ústní zkouška. Studenti vypracují projekt na zadané téma.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní rámec podnikání - základní pojmy, prameny. 2. Podnikatel. 3. Organizačně právní formy podnikání. 5. Vznik a zánik obchodní společnosti. 4. Živnostenské podnikání. 5. Obchodní společnosti - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost. 6. Obchodní společnosti - Akciová společnost, Společnost s ručením omezeným. 7. Obchodní společnosti - Evropské hospodářské zájmové sdružení a Evropská akciová společnost. 8. Podstata a cíle ekonomiky průmyslových podniků. 9. Typologie podniků. 10. Životní cyklus průmyslového podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní