654-2020/01 – Projektový management (PM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity3
Garant předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti z jednotlivých oblastí projektového řízení, nutné pro plnohodnotné začlenění do projektových týmů, popřípadě pro jejich vedení. Mezi vyučované oblasti patří principy, postupy, techniky a nástroje projektového řízení zaměřené zejména na řešení projektů v prostředí průmyslových podniků. Dovednostní část předmětu je zaměřena na zvládnutí iniciačních a plánovacích procesů prostřednictvím přípravy konkrétního projektového záměru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymezení, základní principy, role a vazby projektů a projektového managementu. Světové standardy projektového řízení. Základní skupiny projektových procesů (iniciační, plánovací, realizační, kontrolní, ukončovací). Základní výstupy z plánování projektu (WBS, časový harmonogram, rozpočet). Nástroje pro tvorbu jednotlivých výstupů. Specifika řízení projektů v průmyslových podnicích.

Povinná literatura:

HELDMAN, K. PMP Praktický průvodce přípravou na zkoušku. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3799-4. DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. PMI. A Guide to the Project management Body of Knowledge. Newton Square: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-184-5.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, J. a J. KRÁTKÝ. Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty!. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5693-6. SVOZILOVÁ, A. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0075-0. KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška : Písemná zkouška. Zápočet: Vypracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení projektového řízení – definice, cíle, základní principy, začlenění do systému řízení průmyslového podniku. 2. Základní principy světových standardů projektového řízení s důrazem na procesní řízení dle standardu PMI. 3. Procesy projektového řízení – klasifikace procesů projektového řízení. 4. Zahajovací procesy projektu – vznik projektu, sestavení rámcového plánu, identifikace zúčastněných stran. 5. Základní plánovací procesy projektu – plánování rozsahu, WBS. 6. Základní plánovací procesy projektu – plánování času, harmonogram. 7. Základní plánovací procesy projektu – plánování nákladů, rozpočet. 8. Podpůrné plánovací procesy projektu – plánování komunikace, pořízení, lidských zdrojů. 9. Podpůrné plánovací procesy projektu – rizik, kvality, zúčastněných stran. 10. Realizační, kontrolní a ukončovací procesy projektu – vymezení a analýza základních procesů z daných oblastí. 11. Základní principy agilního projektového řízení 12. Vybrané metodiky agilního projektového řízení - SCRUM, KANBAN

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednášce, na které je zadán semestrální projekt.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní