654-2022/01 – Průmyslový marketing (PM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB0061 Ing. Dalibor Labounek, MBA
SHE0017 Mgr. Sofiya Shevtsova, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat a analyzovat základní marketingové procesy v průmyslovém podniku, bude umět formulovat základní požadavky na provedení marketingového výzkumu na B2B trhu, vč. přípravné fáze výzkumu a jeho realizace. Student se naučí aplikovat jednotlivé prvky marketingového mixu v prostředí průmyslového podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky tohoto předmětu je dosáhnout u posluchačů schopnost praktické aplikace znalostí a teoretických poznatků při řešení úloh spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové analýzy a strategie a všude tam, kde jsou rozhodovací procesy navázány na znalosti trhu a tržního prostředí. Hlavní pozornost je věnována především marketingu průmyslových podniků, jejich okolí i jednotlivým nástrojům marketingového mixu.

Povinná literatura:

KOTLER, P. and K., L. KELLER. Marketing Management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. LOŠŤÁKOVÁ, H. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0419-2. VITALE, R., P. et al. Business-to-business marketing: analysis and practice. International ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-13-247905-9.

Doporučená literatura:

KOZEL, R. aj. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2986-2. KOZEL, R., VILAMOVÁ, Š. and M. PIECHA. The Use of Cluster Analysis in B2B Marketing Research. Košice: TU v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1764-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

PS: Písemná a ústní zkouška. Vypracování semestrální práce a absolvování průběžných testů. KS: Písemná a ústní zkouška. Vypracování semestrální práce a absolvování závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

PS: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů. KS: Vypracování semestrálního projektu a absolvování závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a názvosloví marketingu, podstata, cíl a role marketingu a obchodu v praxi průmyslového podniku. 2. Organizační vazby marketingu a ostatních odborných oddělení průmyslového podniku. 3. Marketingové prostředí průmyslového podniku. 4. Subjekty trhu, spotřebitelský a průmyslový trh. Segmentace zákazníků na B2B trhu. 5. Marketingový informační systém průmyslového podniku, způsoby získávání a přístupu k datům. 6. Strategický marketing, podstata a role v podnikové praxi. Cíle strategického řízení v průmyslovém podniku. 7. Marketingová analýza – metody, techniky a nástroje marketingové analýzy. Exaktní a empirické nástroje marketingové analýzy. 8. Cílený marketing na B2B trhu, targeting a positioning. 9. Marketingový mix na B2B trhu, vztah k potřebám zákazníka na průmyslovém trhu. 10. Marketingový výzkum průmyslového trhu, metody a techniky výzkumu. 11. Přípravná fáze marketingového výzkumu, specifika pro B2B trhy: výběr vzorku, reprezentativní kvazireprezentativní a nereprezentativní techniky výběru výběrového souboru, harmonogram prací, rozpočet výzkumu. Příprava dotazníku. 12. Realizační fáze výzkumu, specifika pro B2B trhy: sběr a vyhodnocení získaných dat. Způsoby vyhodnocení a interpretace výsledků výzkumu. Vyhodnocení stanovených hypotéz. 13. Offline a online marketing a obchodování na B2B trhu. 14. Aktuální vývojové trendy průmyslového marketingu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu PMN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní