654-2025/02 – Bakalářský seminář II (BS II)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat základní kroky postupu tvorby své bakalářské práce, formulovat dílčí výsledky své bakalářské práce, využít svých znalostí k sepsání praktické části bakalářské práce a její finalizaci, aplikovat své teoretické poznatky do praktické části bakalářské práce, prezentovat a obhájit výsledky své bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vypracování praktické části bakalářské práce, finalizace bakalářské práce, prezentace a obhajoba dosažených výsledků před studenty a vyučujícím, příprava na obhajobu bakalářské práce a průběh státní závěrečné zkoušky.

Povinná literatura:

LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací na Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html

Doporučená literatura:

TAUFER, I., J. KOTYK a M. JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační,habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání finální verze bakalářské práce vedoucímu bakalářské práce a vyučujícímu. Student prezentuje finální stav řešení bakalářské práce před studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace finálního řešení bakalářské práce a její zhodnocení vyučujícím a vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vedoucí práce ve spolupráci s vyučujícím.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání kompletní bakalářské práce, příprava prezentace dosažených výsledků práce a její obhajoba před studenty a vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. 2. Literární rešerše českých zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. 3. Literární rešerše zahraničních zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. 4. Individuální řešení bakalářské práce. 5. Konzultace dosažených výsledků s vedoucími bakalářské práce. 6. Vypracování praktické části bakalářské práce. 7. Finalizace bakalářské práce. 8. Konzultace výsledků bakalářské práce v podniku. 9. Prezentace a obhajoba dosažených výsledků před studenty a vyučujícím. 10. Příprava na obhajobu bakalářské práce a průběh státní závěrečné zkoušky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: odevzdání bakalářské práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní