654-2026/01 – Personální management v průmyslu (PMP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AME001 Ing. Omar Ameir, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
PEL0068 Ing. Jana Pelikánová
SHE0017 Mgr. Sofiya Shevtsova, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student předmětu pochopí význam a principy efektivního řízení lidských zdrojů ve specifickém prostředí výrobního podniku a pozná lidské zdroje jako zásadní výrobní faktor podniku. Student si osvojí základní znalosti cyklu řízení pracovního výkonu zaměstnanců a jeho stěžejních aktivit, jako jsou nábor, hodnocení, odměňování a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců výrobních podniků. Student pochopí pojmy, jako jsou firemní kultura, zaměstnanecké vztahy a trh práce a seznámí se s komplexní vědou o práci - ergonomií. Student získá poznatky o principech tvorby strategie a plánování lidských zdrojů s důrazem na dělnické pozice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je představit význam, principy, funkce a moderní nástroje a přístupy personálního managementu současného průmyslového podniku. Jednotlivé oblasti personálního managementu jsou studentům prezentovány s důrazem na vnitřní podmínky ve výrobní sféře a na vývoj vnějších podmínek, zejména s ohledem na aktuální situaci na trhu práce a vývoj české i světové ekonomiky. Předmět představuje zaměstnance podniku jakožto rozhodující zdroj úspěchu organizace a prezentuje studentům personální dovednosti v takovém rozsahu, aby věděli, jak je s ohledem na specifika průmyslových podniků efektivně kombinovat a implementovat.

Povinná literatura:

HOTVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA, ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Management Press, 2016, ISBN 978-80-7261-430-1. ARMSTONG, M. and S. TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání, Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-9883-0. MELLO, J. A. Strategic human resource management, 4th edition, Stamford: CENGAGE LEARNING, 2015, ISBN-10: 1-285-426797.

Doporučená literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2012, ISBN 978-80-7400-347-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

PS: Písemná a ústní zkouška. Semestrální práce a prezentace na cvičeních. Týmová práce. Splnění požadované docházky. KS: Písemná a ústní zkouška. Semestrální projekt zpracovaný ve vybraném průmyslovém podniku.

E-learning

Další požadavky na studenta

PS: Semestrální práce a jeho prezentace na cvičení. Týmová práce. Splnění požadované docházky. KS: Semestrální projekt zpracovaný ve vybraném průmyslovém podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce a úkoly personálního řízení v průmyslových podnicích. Vymezení základních pojmů. 2. Současné interní a externí podmínky působící na lidské zdroje ve výrobním podniku. 3. Dopad situace na trhu práce a úrovně zaměstnanosti v ekonomice na lidské zdroje v podniku. 4. Organizace a subjekty personálního managementu ve výrobních podnicích. 5. Role a obsah personální strategie a personálních plánů ve strategickém řízení podniku. 6. Význam popisu a analýzy pracovního místa. Moderní metody. 7. Ergonomie práce. Trendy v řízení lidských zdrojů. 8. Cyklus a kroky řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 9. Získávání a výběr zaměstnanců. Metody a nástroje. 10. Adaptace a propouštění zaměstnanců. Outplacement. 11. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazby na další personální aktivity 12. Odměňování zaměstnanců. Metody a trendy. Motivace – hmotné a nehmotné nástroje motivace. 13. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Metody a trendy. Specifika pracovní síly ve výrobních podnicích. 14. Podniková kultura. Zaměstnanecké vztahy. Péče o zaměstnance.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní