654-2030/01 – Moderní metody řízení procesů (MMŘP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
STR0354 Ing. Nikita Stratinskiy
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat technologický proces z hlediska řízení. Student bude umět popsat matematický model systému. Student bude umět analyzovat technologický proces z hlediska technických prostředků řízení. Student bude umět aplikovat své teoretické poznatky při návrhu logického systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači jsou seznámeni se základními pojmy z oboru regulační techniky. Jsou uvedeny způsoby vyčlenění řízených systémů na technologickém zařízení, probrány metody jejich matematického popisu, druhy a vlastnosti regulátorů a teorie zpětnovazebního řízení. Jsou probrány metody řízení technologických procesů počítači a probrány základní typy užívaných algoritmů řízení a metody jejich syntézy.

Povinná literatura:

GARZINOVÁ, R. Moderní metody řízení procesů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017 VROŽINA, Milan, Jiří DAVID a Romana GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3711-6. FRANKLIN, G. F., J. D. POWELL a A. EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. 6th ed., international ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010. ISBN 978-0-13-500150-9.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9. ŠVARC, I. Automatizace: automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů: - fyzický model ohřívačů větru, - fyzický model kyslíkového konvertoru, - fyzický model ohřívací pece, - fyzický model válcovací stolice. VROŽINA, M., DAVID, J., GARZINOVÁ R. Automatizace technologických procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. VROŽINA, M., DAVID, J., GARZINOVÁ R. Automation of Technological Procesess. Studijní opory. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

absolvování 3 průběžných testů a aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z oblasti řízení technologických procesů a vymezení obsahu předmětu. 2. Pojem objektu a vymezení řízeného systému, řídicí systém, logické a zpětnovazební řízení. 3. Identifikace systémů, členění metod identifikace. 4. Určování popisů systémů matematicko-fyzikální analýzou. 5. Deterministické metody identifikace, typy řízených systémů. 6. Funkce regulačního obvodu, teorie záporné zpětné vazby, bloková schémata. 7. Regulátory, jejich vlastnosti a provedení. 8. Přesnost, stabilita a optimální nastavení regulačních obvodů. 9. Užití řídících počítačů v automatizovaných systémech řízení. 10. Úlohy, funkce, struktury systémů řízení, ASŘ jako kybernetické systémy. 11. Syntéza algoritmu řízení, teoretické problémy ASŘTP. 12. Problematika optimálního řízení, úloha počítačových modelů při návrhu, realizaci a provozu ASŘTP. 13. Volba cílů řízení a stupně automatizace podle technickoekonomických hledisek. 14. Automatizované technologické komplexy s roboty.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní