654-2033/01 – Řízení procesů v průmyslových korporacích (RPPK)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0187 Ing. Ondřej Balek
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Porozumění struktuře světových korporací. Studenti budou schopni analyzovat organizační struktury světových korporací a porozumět, jak jsou tyto struktury navrženy k efektivnímu řízení rozsáhlých obchodních operací. 2.Studium historie a současnosti korporátního sektoru. Cílem je poskytnout studentům komplexní vhled do historie a současnosti korporátního sektoru, včetně klíčových událostí, trendů a vývoje tohoto prostředí. 3.Analýza business modelů světových korporací. Studenti se naučí analyzovat a porozumět různým business modelům světových korporací, včetně inovativních přístupů k výrobě, distribuci a zisku. 4.Identifikace klíčových parametrů konkurenceschopnosti. Cílem je identifikovat a diskutovat o klíčových faktorech a parametrech, které ovlivňují konkurenceschopnost světových korporací v dnešním globalizovaném prostředí. 5.Studium strategií udržení konkurenceschopnosti. Studenti se seznámí s různými strategiemi, které světové korporace používají k udržení své konkurenceschopnosti, a budou schopni analyzovat efektivnost těchto strategií v různých kontextech. 6.Aplikace teorie na reálné světové příklady. Cílem je umožnit studentům aplikovat teoretické znalosti na konkrétní příklady světových korporací, čímž prohlubují své porozumění a schopnost kritické analýzy. 7.Diskuse o etických otázkách v korporátním světě. Studenti budou povzbuzeni k diskusi a analýze etických otázek spojených s chodem a strategiemi světových korporací. 8.Vývoj kritického myšlení. Cílem je rozvíjet schopnost studentů kriticky analyzovat informace, posuzovat situace a navrhovat inovativní přístupy v rámci řízení procesů ve světových korporacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na nejvýznamnější světové korporace, jejich organizace, business modely a další významné parametry jejich konkurenceschopnosti. Studenti se seznámí s historií a současností světového korporátního sektoru, s nejvýznamnějšími světovými korporacemi a jejich produkty a službami. Dále se dozvědí o organizačních strukturách a business modelech světových korporací, o klíčových kritériích konkurenceschopnosti a o strategiích, které světové korporace používají k udržení své konkurenceschopnosti.

Povinná literatura:

MCDERMOTT, J. (2019) Corporate Society: Class, Property, And Contemporary Capitalism. (n.p.): Taylor & Francis. HASTINGS, Gerard. (2022) Hyperconsumption: corporate marketing vs. the planet. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-032-21464-1.

Doporučená literatura:

DE LUCA, Pasquale. (2023) Corporate finance: fundamentals of value and price. Springer texts in business and economics. Cham: Springer, ISBN 978-3-031-18299-0. ARNOLD, D. G., BEAUCHAMP, T. L., BOWIE, N. E. (2019). Ethical Theory and Business. Singapur: Cambridge University Press.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test (min. 60 %), zkouška

E-learning

E-learningový kurz v systému VŠB LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Historie a současnost světového korporátního sektoru 2.Význam světových korporací pro ekonomiku, klasifikace světových korporací 3.Organizační struktury světových korporací 4.Strategie a business modely světových korporací 5.Klíčová kritéria konkurenceschopnosti světových korporací 6.Příklady světových korporací

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.