654-2200/01 – Softwarové nástroje pro studium (SNS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity3
Garant předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC0052 Ing. Miloslav Bečka
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
SIR0048 Ing. Tomáš Sirník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: •Student porozumí principům práce v prostředí MS Office, Word, Excel, Powerpoint. •Student bude umět pracovat s korespondencí, komunikovat pomoci online prostředků. •Student bude umět pracovat s obrázkovým editorem a bude schopen využít cloudová uložiště. •Student porozumí principům 2D a 3D grafiky a 3D tisku. •Student se bude orientovat v současných trendech vývoje v IT oblasti. Získané dovednosti: •Student bude schopen využívat PC pro běžnou práci při svém studiu. •Student bude schopen využívat pokročilé funkce a analytické nástroje, které jsou obsaženy v kancelářském balíku MS Office tak, aby se počítač stal pro studenta nástrojem technické a vědecké práce. •Student zvládne vytvářet 2D a 3D obrázky a následně pracovat s 3D tiskárnou.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy práce se softwarovým balíkem MS Office, obrázkovými editory, grafickými editory 2D a 3D. Seznamuje studenty s moderními trendy v oblasti IT.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, Ivo. Počítačová technika I [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3709-3. PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365 : průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2303-7.NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2019. Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5. HOLLER, James, Microsoft Office 365 for Beginners 2022. Independently published, 2022, ISBN‏ : ‎ 979-8833565759

Doporučená literatura:

ŠINDLER, Jaroslav. Microsoft Teams: praktická příručka po týmovou spolupráci. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-1023-0. KLOSKI, Liza Wallach a Nick KLOSKI. Začínáme s 3D tiskem. Přeložil Jakub GONER. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4876-1. ŠPIČKA, Ivo, Robert FRISCHER. Počítačová geometrie a grafika [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2590-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet, prezentace v Powerpointu,test, závěrečný projet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žadné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Představení produktu MS Office a dalších alternativních programů. Informační systémy a zdroje VŠB-TUO (INNet, Edison pro studenty, LMS Moodle). 2. Word: tvorba dokumentu (odborného článku, technické zprávy) a práce s textem, styly, psaní matematických rovnic, tvorba tabulek, vložené obrázky, automatické číslování vložených objektů. 3. Word: práce se SmartArt, odkazy a křížové odkazy (obsahy, rejstříky), revize dokumentu, vkládaní doplňků. 4. Excel: základní operace v prostředí, odkazy na buňky, provádění výpočtů, vizualizace výsledků, práce s grafy. 5. Excel: funkce, analýza dat, aproximace experimentálních dat. 6. Excel: funkce, analýzy dat, aproximace experimentálních dat, aplikační úlohy. 7. Powerpoint: základy tvorby prezentací, alternativní programy pro prezentací (myšlenkové mapy), pdf prezentace. 8. MS Outlook: práce s poštou, kalendářem a úkoly. MS Teams základy online komunikace a propojení s MS Outlook. Alternativní komunikační nástroje pro online výuku a prezentaci. 9. Úprava fotografií a jejich zařazení do dokumentu. Malovaní obrázku. Cloudová uložiště, principy a využití. 10. Vektorová grafika a principy 2D kreslení. 2D technické kreslení práce s vrstvami, operace s nakreslenými objekty. 11. Základy 3D modelovaní, práce s 3D objekty a jejich operace. 12. 3D tisk, principy tiskáren, funkce, operace před tiskem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní