654-2201/03 – Základy ekonomiky (ZE)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětuIng. Eva Švecová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Švecová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - pojmenovat základní vztahy v podnikovém ekonomickém řízení, - charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu průmyslových podnikatelských subjektů, - analyzovat nákladové a výnosové položky průmyslového podniku. Student si osvojí: - znalost o základních organizačně právních formách podnikání. Student se bude schopen orientovat: - v základních metodách finanční analýzy, - v základních pojmech podnikového managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává základní informace o rozhodujících oblastech ekonomického řízení průmyslových podnikatelských subjektů. Obsahuje rovněž základní poznatky o soudobém managementu.

Povinná literatura:

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Úvod do podnikové ekonomiky. 3., upravené a rozšířené vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0733-0. VODÁČEK, L a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0413-0. BAYE, M. R. aj. PRINCE. Managerial economics and business strategy. Ninth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1-259-25138-2.

Doporučená literatura:

zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání HEJDA, J. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-823-9. studijní opora Manažerská ekonomika: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška a zápočet formou testu.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční studium Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky a managementu - kombinované studium

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Podstata ekonomiky, základní pojmy - podnikání, podnik, podnikatel. - Organizačně právní formy podnikání. - Finanční výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát. - Majetková a finanční struktura podniku. - Náklady podniku. - Výnosy podniku, hospodářský výsledek podniku. - Metody finanční analýzy. - Život podniku. - Základy podnikového managementu – význam pojmu management, základní manažerské funkce. - Aplikace principů managementu do různých oblastí průmyslového podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní