654-2202/01 – Počítačová grafika a zpracování dat (PGZD)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Zimný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
RAS0103 Ing. Lukáš Raszka
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát základní hardwarové komponenty a principy jejich činností. Student bude schopen rozhodnout o použití vhodných grafických komponent. Student porozumí: • principům plošného modelování; • využití excelovských funkcí pro pokročilé výpočty, řešení lineárních a nelineárních úloh, matematické statistiky a datového modelování; • využití programovacího a skriptovacího jazyka m v prostředí programu Matlab pro programově řízení zpracování dat. Student bude umět: • vytvořit plošný model ve vhodném grafickém prostředí; • využít pokročilých funkcí Excelu; • napsat program v prostředí programu Matlab, který bude manipulovat s daty včetně jejich grafické prezentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy počítačové grafiky a principy zpracování dat. Studenti se seznámí se základními softwarovými prostředky, které počítačová grafika využívá a programy pro plošné modelování. Studenti budou seznámeni s počítačovou analýzou dat, numerickým řešením základních úloh. V prostředí systému Matlab se seznámí a prakticky ověří způsoby programového zpracování dat.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Počítačová geometrie a grafika, Opora k předmětu. Ostrava: VŠB - TU, 2013. CHAPRA, S. C. Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-340110-2. DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3785-7. EVANGELINE, D. Computer Graphics and Multimedia. Delhi: PRENTICE-HALL OF INDIA, 2016. ISBN 978-81-203-5223-0.

Doporučená literatura:

ŽÁRA J., B. BENEŠ a FELKEL P. Moderní počítačová grafika. Brno: Computer Press, 1998. DUŠEK, F. a D. HONC. Matlab a Simulink: úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 978-80-7194-776-9. HUGHES, J. F. Computer graphics: principles and practice. Upper Saddle River, New Jersey: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0-321-39952-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška, samostatné projekty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné a doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní grafické prvky, transformace v počítačové grafice. 2. Křivky a jejich reprezentace. Analytická geometrie, bod vektory, přímka rovina, transformace polygonů. 3. Modely scén, hraniční reprezentace. 4. Pokročilé funkce tabulkového procesoru. 5. Statistické vyhodnocení souboru dat. 6. Korelační analýza. Maticové výpočty. 7. Řešitel v oblasti matematického programování, lineární a nelineární úlohy. 8. Formulace úloh matematického programování, citlivostní analýza, simplexová metoda, gradientní metoda, genetické algoritmy. 9. Základní programové konstrukce v prostředí m-kódu. 10. Základní typy dat, pole, buňka (cell). 11. Základní manipulace s daty, transformace, výpočty, základní matematické operace. 12. Využití funkcí, základní funkce pro analýzu a filtrování dat. 13. Grafická prezentace dat, vytváření grafů, úpravy grafů. 14. Korelační funkce, lineární, nelineární.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Účast na soustředění. Vypracování samostatných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMT - K - cs 2023/2024 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní